Ergoterapeut, terapeuter och sakkunniga - Vasa sjukvårdsdistrikt

Vi söker
en vikarie för ergoterapeut till serviceområdet för rehabilitering för tiden 17.2 - 4.11.2020. Placering till en början vid enheten för terapeuter och sakkunniga. Vi värdesätter intresse av handrehabilitering.


Behörighetskrav: legitimerad ergoterapeut.
Språkkunskapskrav: god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.
(Behörighets- och språkkunskapsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi/rekrytering)

Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Mer om arbetsgivaren

Överskötare Heidi Kotanen
tel. 040 486 7593
heidi.kotanen@vshp.fi

Vasa sjukvårdsdistrikt
Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2100 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!