Ergoterapeutvikarie - Borgå stad

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi betonar kvalitet och utvecklingsmöjligheter både i verksamhet och för personalen. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Borgå stads barnhabilitering inom preventiva barn- och familjetjänster söker en ergoterapeutvikarie för tiden 12.4.2021 - 5.2.2022. Ergoterapeuten arbetar som medlem i habiliteringsteamet. Arbetet innefattar bedömning och terapi samt samarbete med barnens föräldrar, specialarbetare, rådgivningar, dagvården och andra aktörer som tar hand om klienten och familjen. Det finns tre befattningar för ergoterapi för barn.

Behörighetsvillkor är legitimerad ergoterapeut (lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Vi förutsätter att sökanden har en god yrkeskompetens, erfarenhet av ergoterapi för barn och arbete med familjer samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska. Vi söker en ergoterapeut som är handlingskraftig, kan arbeta självständigt och har god förmåga i växelverkan och samarbete.

Lönen och andra anställningsförhållandets villkor fastställs enligt AKTA. Arbetstid är 38,25 h/vecka. Innan arbetet tas emot bör den som väljs visa upp ett straffregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (505/2002) samt ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd, innan prövotiden går ut.

Prövotiden är 4 månader. För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Skicka din ansökan senast 10.3.2021 före kl. 15 via Sök nu-länken.

Läs mer

https://www.borga.fi/

Mer om arbetsgivaren

Mera information ger servicechef Eliisa Roine tfn 040 51 95 871 och ergoterapeut Alli Liljeström tfn 040 4899 762.

Barn- och familjetjänster
Adress: Borgå, 06100 Porvoo

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.

Borgå stad - Rökfri arbetsplats