Erikoislääkäri, 2 virkaa

Työskentely kotikuntoutuskeskuksessa osana moniammatillista tiimiä. Työ sisältää vastaanottotyötä poliklinikalla, kotikäyntejä sekä asiantuntijatyötä moniammatillisen tiimin kanssa.
1.1.2021 Turun Terveyspalveluissa aloitti toimintansa uusi tulosyksikkö Geriatriset ja kuntouttavat palvelut. Kokonaisuuteen kuuluu 3 kotikuntoutuskeskusta, jotka toteuttavat ikääntyneiden avokuntoutuspalvelut keskitetysti. Keskuksissa toteutetaan ryhmämuotoista kuntoutusta sekä yksilökuntoutusta keskuksella, kotona ja asumispalveluiden yksiköissä. Kuntoutus toteutetaan geriatrisen kuntoutuksen periaatteiden mukaisesti monialaisesti ja eri ammattiryhmistä koostuva tiimit mahdollistavat laaja-alaisen geriatrisen arvioinnin ja intervention, jolla voidaan vaikuttaa korjaavasti myös toimintakyvyn laskun taustalla vaikuttaviin seikkoihin kuntoutusjakson aikana. Moniammatilliseen tiimiin kuuluu hoitotyön ammattilaisia, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, geronomi ja erikoislääkäri. Kuntoutuskeskuksella toimii myös lonkkamurtumapotilaiden kontrollipoliklinikka.

Kuntoutusjaksot on suunniteltu riittävän kestoisiksi ja intensiivisiksi nousujohteisen ja vaikuttavan kuntoutuksen toteuttamiseksi. Kuntoutusprosessin alussa tehdään laaja-alainen kartoitus ja asetetaan kuntoutusjakson tavoitteet ja keinot yhdessä asiakkaan kanssa. Kuntoutusjakson aikana selvitellään ja hoidetaan kuntoutustarpeen taustalla olevia syitä tai kuntoutumiseen vaikuttavia tekijöitä geriatrisen kuntoutuksen keinoin. Mm muistidiagnostiikka ja kaatumisen syiden selvittely on oleellinen osa hoitoa. Kuntoutusjakson lopussa kuntoutujille tehdään arkikuntoutumissuunnitelma ja kuntoutuja ohjataan kuntouttavan elämän mahdollistavien palvelujen piiriin.

Kelpoisuusvaatimukset täyttää henkilö, jolla on erikoislääkärin oikeus virkaan soveltuvalla lääketieteen erikoisalalla.

Lisäksi edellytetään hyvää suomen kielen taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä valmiuksia toimia moniammatillisessa tiimissä.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Taru Falenius, p. 040 579 6749, taru.falenius@turku.fi
Juhani Juhola p. 0407389494, juhani.juhola@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa. Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa ennen hakuajan päättymistä osoitteella: Hyvinvointitoimiala, kirjaamo, PL 670, 20101 TURKU

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Terveyspalvelut, Geriatriset, kuntouttavat ja erikoisalapalvelut
Osoite: Kunnallissairaalantie 20, 20700 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Suggested jobs