Erikoislääkäri (3), synnytykset ja naistentaudit - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Erikoislääkäri (3), synnytykset ja naistentaudit

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on haettavana kolme (3) synnytysten ja naistentautien erikoislääkärin virkaa synnytykset, naistentaudit ja genetiikan vastuualueella.

Tehtäviin kuuluu erikoislääkärin tehtävät synnytysten ja naistentautien vastuualueella. Virkaan kuuluu päivystysvelvollisuus.

Aktiivisessa ja innostavassa tiimissä arvostamme yhteistyökykyä, joustavuutta ja opetus- ja tutkimusmyönteisyyttä. Eduksi katsotaan soveltuva lisäkoulutus. Soveltuvia lisäkoulutuksia ovat: lisääntymislääketieteen lisäkoulutus, gynekologinen onkologia, perinatologia ja urogynekologia.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/994 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Virkaan soveltuva erikoisala on synnytys- ja naistentautien erikoisala.

Virkaan valittavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat vastuualueen johtaja Eila Suvanto, p. 040 808 5980 ja hallinnollinen apulaisylilääkäri Kati Ojala, p. 040 504 9517
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Synnytykset, naistentaudit ja genetiikan vastuualue
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.