test

Kuopion kaupungin perusturvan palvelualueella vanhuspalveluiden lääkäripalveluissa on haettavana toistaiseksi voimassa oleva erikoislääkärin virka 1.1.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tarjoamme liikkuvan ja joustavan työn, jossa pääset vaikuttamaan oman ja vanhuspalveluiden työn kehittymiseen. Lähimpiä työtovereitasi lääkäreiden lisäksi tulevat olemaan mm. kotisairaanhoitajat, muistikoordinaattorit, terapeutit sekä palveluohjaajat. Työhön sisältyy monialaista toiminnan kehittämistä.

Kelpoisuusehtona virkaan on virkaan soveltuvaa erikoislääkärin tutkinto sekä hyvä suomen kielen taito.

Odotamme Sinulta kokemusta ja kykyä ratkaista vanhusasiakkaan pärjäämiseen liittyviä haasteita moniammatillisesti niin heidän kotonaan, asumisyksiköissä kuin vastaanotolla. Asiantuntemustasi tarvitaan kotihoidon ja asumisyksiköiden asiakkaiden lisäksi myös palveluohjauksessa, omaishoidossa sekä yhteistyössä ensihoidon, kotisairaalan ja kuntoutuksen kanssa. Lisäksi odotamme Sinulta luovuutta ja taitoa itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon, hyviä vuorovaikutustaitoja ja paineensietokykyä sekä sitoutumista työtehtäviin ja tiimin yhteisiin pelisääntöihin.

Erityisesti arvostamme laaja-alaista kokemusta geriatrisesta työstä erilaisissa työympäristöissä. Kokemus kotihoidosta, muistidiagnostiikasta sekä palliatiivisten ja saattohoitopotilaiden hoidosta katsotaan eduksi.

Työnkuvaan kuuluu päivystysvelvoite kaupungin sairaalan ja vanhuspalveluiden yhteisessä päivystysringissä virka-ajan ulkopuolella klo 22 asti.

Työaika on 38 tuntia 15 min viikossa.
Palkkauksessa noudatetaan paikallissopimusta.

Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Valitun henkilön tulee toimittaa 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan sekä todistus huumausainetestistä sekä Tartuntalain 48 §:n mukainen terveydenhuollon henkilöstöä koskevasta rokotussuojasta.

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa gvs. geriatrian erikoislääkäri, tiimin vastuulääkäri Marja-Liisa Laitinen.
Sähköposti: marja-liisa.laitinen.THP@kuopio.fi

Lisätietoja

Kuopion kaupunki, Perusturvan palvelualue, vanhuspalvelut

Kuopion kaupunki on vireä noin 110 000 asukkaan kaupunki. Perusturvan palvelualue vastaa vanhuspalveluiden tuottamasta hoivasta ja hoidosta kotiin sekä asumispalveluihin. Osana vanhuspalveluiden kokonaisuutta toimii vanhuspalveluiden lääkäripooli, joka on aloittanut toimintansa 1.1.2016. Tällä hetkellä vanhuspalveluiden lääkäripalveluissa työskentelee yhteensä 10 lääkäriä.


Osoite: 70100 Kuopio
Kuopion kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb