Erikoislääkäri, anestesiologia ja tehohoito - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Erikoislääkäri, anestesiologia ja tehohoito - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, Turun yliopistollisen keskussairaalan Toimenpide-, teho- ja kivunhoidon (Totek) toimialueella on haettavana erikoislääkärin virka.

Viran ensisijainen sijoituspaikka on U-Totek ja siihen liittyvät työpisteet. Virkaan valitun voidaan edellyttää tarvittaessa työskentelevän myös muissa Totekin yksiköissä.

Toimenpide-, teho- ja kivunhoidon palvelualueella on noin 70 erikoislääkärin virkaa ja 16 erikoistuvan lääkärin virkaa. Yksikössämme suoritetaan vuosittain n. 40 000 leikkausta tai anestesiaa vaativaa toimenpidettä ja hoidetaan noin 1800 tehopotilasta. Palvelualueellamme on mahdollisuus suorittaa kaikki anestesiologian, tehohoidon ja kivunhoidon alaan kuuluvat yliopiston lisäkoulutusohjelmat

Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla.

Tieteellinen tutkimusaktiviteetti tai LT/LKT-tutkinto katsotaan hakijalle eduksi. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus virkaan/toimeen valitulta.

1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.

Läs mer

http://www.vsshp.fi

toimialueen johtaja Tuula Manner, p. 02 313 0962
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, on paperimuotoinen hakemus mahdollista toimittaa postitse osoitteella VSSHP, Kirjaamo, PL 52, 20521.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopistollinen keskussairaala, Tyks toimialue TP2 Totek
Adress: Kiinamyllynkatu 4-8, 20521 Turku

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (VSSHP) työskentelee noin 8000 henkilöä. Tarjoamme terveydenhuollon ja monien muiden alojen ammattilaisille monipuolisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä sekä hyvät edellytykset työn tekemiselle ja ammattitaidon kehittämiselle. Toimintamme keskiössä on potilaslähtöisyys, yhdenvertaisuus, hyvinvoiva henkilöstö ja jatkuva kehitys. Tule mukaan kokemaan osaamisen iloa arvokkaassa työssämme!
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren