test
Erikoislääkäri, geriatria - Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

ERIKOISLÄÄKÄRIN virka, geriatrian vastuualueen konsultaatiotoiminnassa, Tays Keskussairaalassa.

Geriatrian vastuualue vastaa iäkkäiden potilaiden akuuttihoidosta ja kuntoutuksesta sekä muille erikoisaloille tarjottavista konsultaatiopalveluista. Vastuualue käsittää kaksi akuuttigeriatrian osastoa, ortogeriatrian osaston, palliatiivisen hoidon osaston ja kotisairaalan. Geriatrinen hoito perustuu systemaattiseen ja laaja-alaiseen geriatriseen arviointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Sairaala toimii opetussairaalana.

Tehtävän sisältö:
Konsultaatiotoiminnassa geriatrian erikoislääkärinä osallistut sairaalahoidossa olevien iäkkäiden potilaiden arviointiin, hoitoon ja hoidon suunnitteluun yhteistyössä muiden erikoisalojen edustajien kanssa. Työn rungon muodostaa säännöllinen toiminta erityisesti kirurgisilla osastoilla. Sen lisäksi vastaat konsultaatiopyyntöihin, teet laaja-alaisia polikliinisiä arvioita hoitolinjavalinnan tueksi ja osallistut hoidon suunnitteluun liittyvään meetingtoimintaan. Tehtävään kuuluu myös osallistuminen geriatrian takapäivystykseen.

Edellytämme hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa sekä riittäviä tietoja ja taitoja vanhuspotilaiden hoidosta osana moniammatillista tiimiä. Lisäksi edellytämme osaamista geriatristen potilaiden akuuttihoidosta ja toiminnasta erikoissairaanhoidossa.

Hakukelpoisuus: Kelpoisuusehtona on erikoislääkärin oikeus geriatrian erikoisalalla.

Työsuhteen tyyppi ja työaika: Vakituinen virka, kokopäivätyö.

Koeaika: 6 kk.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: LS, virka täytetään sopimuksen mukaan.

Vaadittavat todistukset: Virkaan valitun on esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan kuukauden sisällä työn aloittamisesta. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys, jos henkilö on oleskellut pitkäaikaisesti (yli 6 kk) maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen tai henkilöllä on muu erityinen altistuminen tuberkuloosille.

Tiedustelut: Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Saila Haapasalmi, puh. 044 485 8346, sähköposti etunimi.sukunimi@pshp.fi

Hakuaika päättyy 10.12.2021.
Virkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta.
Hakemuksen voi jättää myös kirjallisena, jossa on mainittava haun numerotunniste, nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere. Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 14.30 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, rekrytointi.pirkanmaa@monetra.fi

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/meille_toihin

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tiedustelut: Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Saila Haapasalmi, puh. 044 485 8346, sähköposti etunimi.sukunimi@pshp.fi

Lisätietoja

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tays on Suomen toiseksi suurin sairaala, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja liki miljoonalle suomalaiselle. Hoidamme vuosittain noin 220 000 eri potilasta ja meillä on lähes 8000 työntekijää.


Osoite: Elämänaukio 2, 33520 Tampere
Tampereen yliopistollinen sairaala - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb