Erikoislääkäri, perinnöllisyyslääketiede - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Erikoislääkäri, perinnöllisyyslääketiede

Erikoislääkärin tehtävänkuvaan kuuluu perinnöllisyyslääketieteen kaikki osa-alueet (mukaan lukien sikiödiagnostiikka) kattava kliininen työ. Virka on uusi ja siihen sisältyy Oulun yliopistollisen sairaalan perinnöllisyyslääketieteen klinikassa tehtävän potilastyön lisäksi satelliittipoliklinikkakäyntejä muihin sairaaloihin sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan osallistuminen.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä ja joustavuutta.

Kelpoisuusvaatimuksena erikoislääkärin virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Virkaan soveltuva erikoisala on perinnöllisyyslääketiede.

Virkaan valitulta edellytämme hyväksyttävää terveydentilalausuntoa (kunnallinen viranhaltijalaki 7§).

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

  • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Lasten ja naisten tulosalue, Synnytykset, naistentaudit ja genetiikka, Perinnöllisyyslääketiede
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • PPSHP-02-150-19
  • Sopimuksen mukaan
  • Lääkärien virkaehtosopimus
  • 10.7.2019 - 14.8.2019 14:30
  • LääkäritTerveydenhuoltoalaOuluPohjois-Pohjanmaa

Lisätietoja antavat vastuualueen johtaja Eila Suvanto, p. 08 315 3627 ja perinnöllisyyslääketieteen ylilääkäri Jukka Moilanen, p. 08 315 3069.
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Lasten ja naisten tulosalue, Synnytykset, naistentaudit ja genetiikka, Perinnöllisyyslääketiede
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan