Erikoislääkäri, Salon mielialatyöryhmä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, Turun yliopistollisen keskussairaalan psykiatrian toimialueen mielialahäiriöiden vastuualueella Salon mielialatyöryhmässä on haettavana erikoislääkärin virka.

Salon mielialahäiriöpoliklinikalla on kaksi moniammatillista tiimiä ja siellä työskentelee yhteensä kolme erikoislääkäriä ja yksi erikoistuva lääkäri. Moniammatillisten tiimien toiminta on lääkärivetoista. Erikoislääkärin tehtäviin kuuluu potilaiden vastaanotto, tiimijäsenten konsultointi ja mahdollisuus osallistua eri prosessien kehittämistyöhön oman mielenkiinnon mukaan. Työ on monipuolista, työilmapiiri on yksikössä hyvä ja kouluttautumista tuetaan.

Mielialahäiriövastuualueella on meneillään aktiivinen kehittämistyö. Vastuualueen toiminta on jaettu viiteen eri prosessiin, joita ovat mielialahäiriöiden diagnostiikka, masennus ja yleistynyt ahdistuneisuus, foobiset ahdistuneisuushäiriöt ja pakko-oireinen häiriö, tyypin II kaksisuuntainen mielialahäiriö ja tunne-elämältään epävakaa persoonallisuus ja kompleksiset traumat. Salon mielialatyöryhmässä toiminta on kehitetty jo pitkälle, käytössä ovat strukturoitu tutkimusjakso ja hyvin laaja kirjo erilaisia prosessikohtaisia hoitomenetelmiä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Mikäli virkaan ei ole kelpoisuusvaatimuksia täyttäviä hakijoita, voidaan määräajaksi palkata sijainen. Myös osa-aikatyö on mahdollista.

Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Viran täytössä noudatamme neljän kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus virkaan/toimeen valitulta.

1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.

Lisätietoja

http://www.vsshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja virasta antaa vastuualuejohtaja Monika Meimer, p. 050 593 6454, monika.meimer@tyks.fi ja osastonylilääkäri Kimmo Linden, p. 050 438 3787 kimmo.linden@tyks.fi (ei tavoitettavissa 14.-29.9.2020).
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, on paperimuotoinen hakemus mahdollista toimittaa postitse osoitteella VSSHP, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopistollinen keskussairaala, Tyks toimialue 9 Psykiatrian toimialue
Osoite: Vilhonkatu 17, 24240 Salo

Tehtävä yhdessä Pohjoismaiden eturivin sairaaloista kutsuu! Meille tärkeitä arvoja ovat myötätunto, tiede, yhteistyö ja kehityshalu. Tarjoamme motivoivaa työtä paitsi terveydenhoidon ammattilaisille myös esimerkiksi kunnossapidon, tekniikan ja hallinnon osaajille. Meitä tyksiläisiä on yli 8 000, ja ammattinimikkeitäkin jo lähes 250 erilaista. Aktiivinen koulutus ja työ yliopistosairaalassa pitää meidät kehityksen kärjessä. Meillä on hyvä syke päällä, parannamme joka päivä!