Skip to main content
test
Erikoislääkäri, virka, lastenpsykiatria - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Tervetuloa erikoislääkäriksi osaavaan joukkoomme! Oulun yliopistollisessa sairaalassa lastenpsykiatrian osaamiskeskuksessa on haettavana erikoislääkärin virka.

Erikoislääkäri toimii työryhmänsä vastuulääkärinä ja vastaa osaltaan toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Erikoislääkäri osallistuu työssään myös erikoistuvien lääkäreiden perehdyttämiseen, ohjaukseen ja kouluttamiseen. Työhön kuuluu päivystysvelvollisuus.

Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joustavuutta sekä kehittämiskykyä. Lisäksi arvostamme aktiivista työotetta ja vastuullisuutta.

Erikoislääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Soveltuva erikoisala on lastenpsykiatria.

Virkaan valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6§:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa osaamiskeskuksen johtaja Mirjami Mäntymaa, p. 050 353 8530. Sähköposti: mirjami.mantymaa@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Lisätietoja

Oulun yliopistollinen sairaala, OYS Psykiatria, Lastenpsykiatria

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.


Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Rekommenderade jobb