Erikoislääkäri virka, neuromodulaatioyksikkö

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on haettavana psykiatrian erikoislääkärin virka neuromodulaatioyksikössä (Nemoyksikkö). Yksikössä annetaan neuromodulaatiohoitoja kuten sähköhoito ja transkraniaalinen magneettistimulaatiohoito. Erikoislääkärin tehtävänä on yhdessä yksikön toisen erikoislääkärin kanssa vastata näiden hoitojen toteuttamisesta. Työ Nemoyksikössä on päätoimista, mutta työhön kuuluu sivutehtävänä myös psykiatrista osastotyötä. Erikoislääkärillä on velvollisuus osallistua erikoistuvien lääkäreiden perehdyttämiseen, ohjaamiseen ja kouluttamiseen sekä päivystysvelvollisuus. Tilanteessa, jossa erikoissairaanhoitoon kohdistuu merkittäviä rakenteellisia muutoksia, tehtävänkuvaan voi tulla muutoksia.

Arvostamme monipuolista kliinistä osaamista mieliala- ja psykoosipotilaiden hoidossa sekä kokemusta neuromodulaatiohoidoista. Odotamme virkaan valittavalta yhteistyökykyä, kiinnostusta perehtyä neuromodulaatiohoitoihin sekä joustavuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tarjoamme erikoissairaanhoidon kehittyvän työympäristön sekä monipuolisen ja haastavan työn.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Virkaan soveltuva erikoisala on psykiatria.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa osastonylilääkäri Hannu Säävälä, p. 040 570 0000, sähköposti hannu.saavala(at)ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Psykiatrian tulosalue, Aikuispsykiatria
Osoite: Peltolantie, 90220 Oulu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee lähes 7 000 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.