Skip to main content
test
Erikoislääkäri, virka, sisätaudit, Oulaskangas - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Tervetuloa joukkoomme kehittämään Oulun yliopistollisen sairaalan Sisätautikeskuksen toimintaa. Haemme sisätautien erikoislääkäriä virkaan Oulaskankaan toimipisteeseemme. Oulaskankaan sairaala sijaitsee Oulaisten kaupungissa noin 100 km Oulusta etelään.

OYS Sisätautikeskus on Pohjois-Suomen monialainen sisätautien ja keuhkosairauksien osaamis- ja koulutuspaikka. Osana sisätautikeskusta Oulaskankaan sairaalassa toimii sekä sisätautien että keuhkosairauksien poliklinikka, dialyysiyksikkö ja erikoisalojen yhteinen vuodeosasto.

Erikoislääkärin työtehtävät koostuvat sekä poliklinikkatyöskentelystä että vuodeosastopotilaiden diagnostiikasta, hoidosta ja seurannasta sekä näihin liittyvästä jatkuvasta kehittämistyöstä. Erikoistuvien lääkäreiden koulutus ja ohjaus sekä koulutuksen jatkuva kehittäminen kuuluu kaikkien sisätautikeskuksessa toimivien erikoislääkäreiden päivittäiseen työnkuvaan. Yliopistosairaalan virkaan kuuluu päivystysvelvollisuus.

Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, aktiivista ja joustavaa työotetta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Perehtyneisyys infektiopotilaiden hoitoon katsotaan eduksi. Ennakkoluuloton asennoituminen terveydenhuollon ja koulutuksen muutostarpeisiin tulevaisuudessa sekä kiinnostus tutkimustyöhön katsotaan eduksi. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja kliinistä kokemusta potilaiden hoidossa.

Kelpoisuusvaatimuksena erikoislääkärin virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys jollain virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Virkaan soveltuvia erikoisaloja ovat kaikki sisätautien erikoisalat.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat osaamiskeskusjohtaja Eija Eloranta p. 0400 609 072 ja vastuuyksikköpäällikkö Asko Rantala p. 0500 583 014
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ppshp.fi.
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Lisätietoja

Oulun yliopistollinen sairaala, OYS Sisätautikeskus, Oulaskankaan toimipiste

Oulaskankaan sairaala Oulaisissa tuottaa keuhkosairauksien, kirurgian, anestesiologian, korva-nenä- ja kurkkutautien, lastentautien, sisätautien sekä äitiys- ja naistentautien erikoissairaanhoidon palveluja. Sairaala vastaa erikoissairaanhoidon päivystyksen lisäksi sopimuksen mukaisesti lähialueiden perusterveydenhuollon ilta-, yö- ja viikonloppupäivystyksistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.


Osoite: Oulaistenkatu 5, 86300 Oulainen

Rekommenderade jobb