Skip to main content
test
Erikoislääkäri, virka, syöpätaudit - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme syöpätautien erikoislääkäriä virkaan Somatiikan toimialueelle OYS Syöpäkeskukseen.

Viran toimenkuvaan kuuluu potilastyön lisäksi yhteistyö muiden yksiköiden ja erikoisalojen kanssa sekä osallistuminen oman yksikön jatkuvaan kehittämiseen. Erikoistuvien lääkäreiden kouluttaminen ja ohjaaminen on osana toimenkuvaa. Virkaan sisältyy päivystysvelvollisuus.

Arvostamme monipuolista kokemusta ja osaamista syöpäpotilaan hoidossa, sekä kiinnostusta toiminnan kehittämiseen. Lisäksi arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä moniammatillisessa työyhteisössä.

Kelpoisuusvaatimuksena erikoislääkärin virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/994 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Virkaan soveltuva erikoisala on syöpätaudit.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.oys.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa vastuuyksikköpäällikkö Henni Helppi, p. 050 417 4792. Sähköposti: henni.helppi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Lisätietoja

Oulun yliopistollinen sairaala, Somatiikka, OYS Syöpähoitokeskus

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.


Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Rekommenderade jobb