Erikoislääkärin virka

Lapin sairaanhoitopiirissä on haettavana 14.5.2021 klo 15.00 mennessä

ERIKOISLÄÄKÄRIN VIRKA (keuhkosairaudet)

Lapin keskussairaalan väestöpohja on noin 120000 asukasta. Keuhkosairauksien klinikassa on neljä erikoislääkärin virkaa, joista kahdessa on pitkäaikaiset viranhaltijat. Erikoislääkäritilanteemme on ollut pitkään hyvä, ja päivystysvelvollisuus klinikassa on erittäin vähäinen. Vastaamme muiden keuhkosairauksien lisäksi myös keuhkosyövän lääkehoidoista.

Työnkuva on osittain muokattavissa virkaan valitun kiinnostuksen mukaisesti (osasto- tai poliklinikkatyö). Kouluttautumiseen suhtaudutaan myönteisesti ja myös osa-aikatyö on mahdollinen.

Tervetuloa Lappiin työskentelemään osana kehittyvää keuhkoklinikkaa!

Viran kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärintehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Eduksi katsomme kokemuksen erikoislääkärin pätevyyttä edellyttävissä tehtävissä.

Palvelusuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) perusteella. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ennen tehtävän hoidon aloittamista. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Lisätietoja antavat tulosaluejohtaja Seppo Lehto, 040 619 6600 ja keuhkosairauksien ylilääkäri Leena Korpi, 040 643 1519. Sähköpostitse seppo.lehto@lshp.fi ja leena.korpi@lshp.fi.


Rovaniemellä 7.4.2021

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätietoja

http://www.lshp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tulosaluejohtaja Seppo Lehto, 040 619 6600 ja keuhkosairauksien ylilääkäri Leena Korpi, 040 643 1519. Sähköpostitse seppo.lehto@lshp.fi ja leena.korpi@lshp.fi.

Lisätietoja

Medisiinisen hoidon tulosalue

Lapin sairaanhoitopiirin palveluksessa työskentelee noin 2000 terveydenhuollon ja muiden alojen ammattilaista ja asiantuntijaa. Rovaniemellä toimivien erikoissairaanhoidon yksiköiden lisäksi toimintaamme kuuluvat Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto ja maakuntaan sijoitetut ensihoidon yksiköt. Lapin sairaanhoitopiiri tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia työtehtäviä ja lisäkoulutusmahdollisuuksia sekä mielenkiintoisen ja uudistuvan työympäristön. Keskussairaalamme on laajan päivystyksen sairaala, sopivan suuri ja ihmisen kokoinen sairaala. Lapissa kohtaat aidot ihmiset, lumoavan luonnon ja kahdeksan vuodenaikaa. Tervetuloa joukkoomme!


Osoite: 96400 Rovaniemi

Suggested jobs