Erikoislääkärit (3) - Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

NUMEROTUNNISTE 238

3 ERIKOISLÄÄKÄRIN (neurologia) virkaa, neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualueella.

Tampereen yliopistollisen sairaalan neurologian vastuuyksikkö kuuluu neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualueeseen. Sairaala toimii opetussairaalana. Haettavana on kaksi neurologian erikoislääkärinvirkaa sekä yksi sisäisen sijaisen virka. Erikoislääkärin virkojen työ painottuu polikliiniseen työhön Tays Hatanpäällä ja Tays Keskussairaalassa. Sisäisen sijaisen tehtävät painottuvat Tays Valkeakoskelle, siellä sijaitsevalle AVH-kuntoutusosastolle sekä poliklinikalle Valkeakoskella ja/tai keskussairaalassa.

Tehtävän sisältö:
Työssäsi Taysin neurologian yksikössä tarvitset vahvaa kliinistä kokemusta ja perehtyneisyyttä neurologiaan. Tehtäväsi on kehittää erikoisalan toimintaa turvallisen ja laadukkaan asiakaspalvelun näkökulmasta. Lisäksi osallistut erikoistuvien lääkäreiden koulutukseen yhteistyössä muiden erikoisalojen erikoislääkäreiden kanssa.

Edellytämme laaja-alaista työkokemusta neurologisesta erikoissairaanhoidosta. Poliklinikan virkoihin katsotaan eduksi kokemus ja kiinnostus polikliinisestä työstä. Tays Valkeakosken kuntoutusosastolla on mahdollisuus hankkia kuntoutuksen erityispätevyys.
Arvostamme yhteistyökykyä ja halua ammatilliseen kehittymiseen muuttuvassa toimintaympäristössä.
Tarjoamme mahdollisuuden kehittää asiantuntijuuttasi monipuolisten työtehtävien parissa.

Hakukelpoisuus: Kelpoisuusehtona on erikoislääkärin oikeus neurologian erikoisalalla.

Työsuhteen tyyppi ja työaikamuoto: Vakituinen virka, virkaan sisältyy päivystysvelvollisuus

Koeaika: 6 kk

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: LS, virka täytetään sopimuksen mukaan

Vaadittavat todistukset: Virkaan valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys.

Tiedustelut: yl Hanna Kuusisto 03 3116 5804, vastuualuejohtaja Sirpa Rainesalo 03 3116 4980 tai etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Hakumenettely: Virkaa haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella. Hakemuslomake löytyy Taysin sivuilta http://www.tays.fi/rekrytointi. Virkaa voi hakea myös kirjallisella hakemuksella, jossa on mainittava haettavan viran numerotunniste, nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Hakuaika päättyy 25.7.2019 klo 14.30.

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Meille_toihin

ylilääkäri Hanna Kuusisto 03 3116 5804, vastuualuejohtaja Sirpa Rainesalo 03 3116 4980 tai etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Tampereen yliopistollinen sairaala, neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualue
Osoite: Teiskontie 35, 33520 Tampere

Tutustu työnantajaan