Erikoistuva lääkäri (2), Lastentaudit

Tule meille erikoistumaan lastentautien erikoislääkäriksi! Jos haluat kehittyä ammattilaiseksi mielenkiintoisella ja monipuolisella erikoisalalla, tämä paikka voi olla sinun!

Kuopion yliopistollisessa sairaalan Lasten ja nuorten osaamiskeskuksessa on haettavana kaksi (2) lastentauteihin erikoistuvan lääkärin virkaa.

Lasten ja nuorten osaamiskeskus edistää lasten ja nuorten terveyttä järjestämällä lastentautien, lastenkirurgian, lastenneurologian, lastenpsykiatrian ja kliinisen genetiikan erikoissairaanhoidon palveluja riittävästi, laadukkaasti ja kilpailukykyisesti koko erikoissairaanhoidon vastuualueelle.

Tarjoamme työn tueksi moniammatillisen tiimin sekä hyvät koulutusmahdollisuudet. Erikoistuvan lääkärin virkaan kuuluu työskentelyä klinikan eri yksiköissä koulutuksellisten tarpeiden mukaisesti.

Olisiko tämä työ ja työyksikkö sinua varten?

Erikoistuvan lääkärin viran kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Yliopiston erikoistumisoikeus katsotaan valinnassa eduksi. Virka täytetään enintään sen pituiseksi ajaksi, jonka hakija tarvitsee erikoislääkärin pätevyysvaatimusten mukaista koulutusta varten ao. erikoistumisalalla. Tämän osoittamiseksi hakijan tulee tehdä hakemukseen selvitys suoritetuista erikoistumispalveluista.

Virkaan valitun tulee ennen valintapäätöksen vahvistamista esittää työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ja toimittaa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote (laki 504/2002) ennen valintapäätöksen vahvistamista. Palkkaus määräytyy lääkäreiden kunnallisen virkaehtosopimuksen mukaan.

Virkaan sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Suositamme työntekijöillemme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS

Lisätietoja

https://www.psshp.fi/hoitopalvelut/lastentautien-palvelut

Tutustu työnantajaan

Lähetä meille hakemuksesi oheisen hakulinkin kautta. Lisätietoja tehtävistä antavat palvelulinjajohtaja Hanna Huopio, puh. 044 717 2421 tai osaamiskeskusjohtaja Pekka Riikonen, puh. 044 717 2392, sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@kuh.fi

Kuopion yliopistollinen sairaala
Osoite: Puijonlaaksontie 2, 70210 Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, jonka osaaminen ja tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvostettua. KYSin menestyksen peruspilarina on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. Me tuemme ja edistämme työntekijöittemme jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Tule ja viihdy KYSissä!