Skip to main content
test

Tule Kuopioon erikoistumaan akuuttilääkäriksi! Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) Palvelukeskus Akuutissa on haettavana akuuttilääketieteeseen erikoistuvan lääkärin koulutusvirka.

Palvelukeskus Akuutti on yksi KYSin kuudesta palvelukeskuksesta. PK Akuutti vastaa Pohjois-Savon ensihoitopalveluista, erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen palveluista, maakunnan laajan ja yliopistollisen sairaalan päivystyspoliklinikan sekä kahden osaston toiminnasta. KYS päivystys toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkönä.

Akuuttilääketieteeseen erikoistuvan lääkärin työtehtävä on päivystyspotilaiden hoito. Akuuttilääkärit hoitavat kaikkien erikoisalojen päivystyspotilaita yhdessä muiden erikoisalojen kanssa. Päivystyspoliklinikalla työtä tehdään yhdessä sisätautien, kirurgian, neurologian, lastentautien, yleislääketieteen ja radiologian etupäivystäjien kanssa. Päivystyksen vastuulääkäritoiminta on aloitettu ja työkokemuksen ja osaamisen kartuttua pääset työskentelemään perehtymisen jälkeen myös tässä työtehtävässä yliopistosairaalan laajan päivystyksen yksikössä.

Akuuttilääketieteen erikoistumispalveluun luetaan kaikki KYSin päivystysalueella tehty erikoistumispalvelu. Lisäksi palvelua voi kerryttää palvelukeskus Akuutin omilta osastoilta, joita ovat akuuttiosasto ja päivystysosasto. Mahdollisia puuttuvia erikoisalakohtaisia palveluja voi halutessaan ja sopimuksen mukaan kerryttää myös muilla KYS erikoisaloilla. Omasta erikoistumisesta kannattaa keskustella etukäteen akuuttilääketieteen oppiaineen vastuuhenkilön kanssa. Näin voidaan sopia hakijakohtaisesti räätälöidystä erikoistumispolusta.

Työaikaan kuuluu viikoittainen koulutuspäivä, joka sisältää valtakunnallisia koulutuksia, omia tarpeen mukaisesti räätälöityjä aiheita sekä simulaatiokoulutuksia. Koulutuksiin osallistumista tuetaan aktiivisesti. Työajasta osa sijoittuu virka-aikaan, mutta huomattava osa työajasta on virka-ajan ulkopuolella. Työaika on keskimäärin 38,25 tuntia viikossa sisältäen myös päivystysaikaisen työn. Käytössä on paikallinen sopimus akuuttilääkärien palkkamallista. Työvuorot suunnitellaan toiveet huomioiden.

Olisitko sinä etsimämme henkilö?

Erikoistuvan lääkärin viran kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Virka täytetään ajaksi, jonka hakija tarvitsee erikoislääkärin pätevyysvaatimusten mukaista koulutusta varten ao. erikoistumisalalla. Tämän osoittamiseksi hakijan tulee tehdä hakemukseen selvitys suoritetuista erikoistumispalveluista.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Noudatamme KYSissä ja Kysterissä tartuntatautilain 48 § ja 48 a §:n säännöksiä ja suositamme kaikille asiakas-/potilastehtävissä työskenteleville työntekijöillemme niiden mukaista rokotussuojaa. Virkaa täytettäessä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KUOPIO

Lisätietoja

https://www.psshp.fi/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lähetä meille hakemuksesi oheisen hakulinkin kautta. Lisätietoja antaa ylilääkäri Katri Honkanen, puh. 044 711 3108. Sähköposti: etunimi.sukunimi@kuh.fi

Lisätietoja

KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savossa on sen jälkeen yksi järjestäjä, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Pohjois-Savossa Kuopion yliopistollinen sairaala KYS vastaa erikoissairaanhoidosta. Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö alueen kunnista ja kuntayhtymistä ns. vanhoina työntekijöinä henkilöstösiirtosopimuksella. Henkilöstöä hyvinvointialueella tulee olemaan noin 12.500 henkilöä. Myös tämä kyseinen avoinna oleva tehtävä siirtyy liikkeen luovutuksen periaattein 1.1.2023 lukien Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.


Osoite: Puijonlaaksontie 2, 70210 Kuopio

Rekommenderade jobb