Skip to main content
test
Erikoistuva lääkäri, hematologia - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Erikoistuva lääkäri, hae Oulun yliopistolliseen sairaalaan erikoistumisjaksolle! Haemme hematologiaan erikoistuvaa lääkäriä määräaikaiseen koulutusvirkaan. Virka täytetään ajaksi, jonka hakija tarvitsee erikoislääkärin pätevyysvaatimusten mukaista koulutusta varten asianomaisella erikoisalalla yliopistosairaalassa.

Sisätautien osaamiskeskus on Pohjois-Suomen monialainen sisätautien erikoisalojen koulutuspaikka. Tarjoamme erikoistuville lääkäreille hyvät perusopiskelumahdollisuudet kaikille sisätautien erikoisaloille. Koulutusjakson aikana koulutamme itse ja tarjoamme mahdollisuuden osallistua kansallisiin erikoisalan koulutuksiin. Virkaan kuuluu päivystysvelvollisuus. Päivystysaikana erikoistuville lääkäreille on tarjolla jatkuva erikoislääkärituki.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä moniammatillisessa työyhteisössä. Eduksi katsotaan ennakkoluuloton asennoituminen terveydenhuollon muutostarpeisiin.

Sähköiseen hakemukseen Lääkäritutkinnot - välilehdelle hakijan tulee täyttää huolellisesti erikoistuvan lääkärin tehtävään tarvittavat työkokemukset. Mikäli palvelut ovat olleet osa-aikaisia, on % -osuus ja työsuhteen kesto kirjattava tarkasti.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.

Koulutusvirkaan valittavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat hallinnollinen apulaisylilääkäri Iina Yliaska, p. 040 125 7735 ja osastonylilääkäri Marjaana Säily, p. 040 508 2842, Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Lisätietoja

Oulun yliopistollinen sairaala, Somatiikka, Oys sisätautikeskus

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.


Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Rekommenderade jobb