Erikoistuva lääkäri

Kainuun sotessa akuuttihoidon palvelut on keskitetty yhteiselle akuuttihoidon vastuualueelle osana terveyden- ja sairaanhoidon tulosaluetta. Vastuualue koostuu ensihoidon, päivystyksen ja teho-valvonnan tulosyksiköistä. Sairaanhoitopiirin tuottama ensihoito työllistää 150 ensihoidon rautaista ammattilaista, jotka huolehtivat potilaan laadukkaasta ensihoidosta ympäri Kainuuta. Päivystysalue sijaitsee tammikuussa 2020 avatuissa uusissa Kainuun keskussairaalan tiloissa, jonka yhteispäivystyksessä on vuosittain n. 35 000 kävijää. Päivystyksessä toimii perusterveydenhuollon päivystys ja erikoissairaanhoidon jakamaton päivystys. Teho-valvonta-osasto tarjoaa tiloissaan teho- ja valvontatasoista hoitoa yhteensä 15:llä potilaspaikallaan päivystysalueen välittömässä läheisyydessä. Akuuttihoidon vastuualueella teemme tiivistä yhteistyötä tulosyksiköidemme välillä tavoitteenamme taata toimiva akuuttipotilaan hoitoketju.

Erikoistuville lääkäreille on tarjolla eripituisia jaksoja (3-9kk) teho- ja valvontayksikössä tai päivystysalueella hakijan henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Jaksot ovat suunnattu ensisijaisesti anestesiologiaan ja tehohoitoon tai akuuttilääketieteeseen erikoistuville lääkäreille. Tarjoamme vahvan seniorituen, laadukkaan koulutuksen ja mahdollisuuden räätälöidä sujuvasti kaikki hakijan tarvitsemat akuuttilääketieteen keskussairaalapalvelut aina ensihoitoa myöten.

Kelpoisuusehtona lääketieteen lisensiaatti ja hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Palkkaus on kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen ja Kainuun soten tva:n mukainen.

Vastaanotamme hakemukset pääsääntöisesti Kuntarekryssä.

Postitse lähetettävä hakemus osoitetaan Sami Mäenpää ja lähetetään osoitteella:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, kirjaamo
PL 400
87070 KAINUU
Kuoreen merkintä: "erikoistuva lääkäri"
Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Lisätietoja

http://sote.kainuu.fi

Tutustu työnantajaan
  • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut, Päivystyspalvelut
  • TyöpaikkaMääräaikainenKokoaikatyö
  • KAI-05-500-20
  • sopimuksen mukaan
  • Kunnall. lääkärien virkaehtosop. + tva
  • 9.11.2020 - 30.11.2020 15:00
  • KajaaniKainuu

vastuualuepäällikkö Sami Mäenpää, puh. 044 797 0690 ja terveysjohtaja Kristiina Kananen, puh. 044 797 4971,
sähköposti; etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut, Päivystyspalvelut
Osoite: Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) on arvostettu edelläkävijä sote-palvelujen kehittämisessä. Kainuun sote tuottaa seitsemän kunnan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lasten päivähoitoa lukuun ottamatta, lisäksi yksi kunta on kuntayhtymässä osajäsenenä. Kainuun sote tuottaa alueelleen myös henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon palveluja. Kainuun sote työllistää noin 3 700 henkilöä.

Kainuun sote on savuton työpaikka. Työntekijät testataan huumausaineiden varalta. Edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotesuojaa.