Erikoistuva lääkäri, lasten psykiatria - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Erikoistuva lääkäri, lasten psykiatria - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on haettavana lastenpsykiatrian erikoisalalle erikoistuvan lääkärin määräaikainen koulutusvirka.

Tarjoamme erikoistuvalle lääkärille monipuolisen erikoisalan koulutuksen. Erikoistuvan lääkärin määräaikainen koulutusvirka täytetään ajaksi, jonka hakija tarvitsee erikoislääkärin pätevyysvaatimusten mukaista koulutusta varten asianomaisella erikoisalalla yliopistosairaalassa. Virkaan kuuluu päivystysvelvollisuus.

Erikoistuvan lääkärin määräaikaisen koulutusviran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.

Määräaikaiseen koulutusvirkaan valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6§:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Sähköiseen hakemukseen Lääkäritutkinnot -välilehdelle hakijan tulee täyttää huolellisesti erikoistuvan lääkärin tehtävään tarvittavat työkokemukset. Mikäli palvelut ovat olleet osa-aikaisia, on % -osuus ja työsuhteen kesto kirjattava tarkasti.

Koulutusvirkaan valittavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Läs mer

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antavat vastuualueen johtaja Hanna Ebeling, p. 040 553 8306. Sähköposti: hanna.elina.ebeling(at)ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Psykiatrian tulosalue, Lasten psykiatrian vastuualue
Adress: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Mer om arbetsgivaren