Erikoistuva lääkäri, Lastenkirurgia

Tule meille erikoistumaan lastenkirurgiaan! Jos haluat päästä osaksi ammattitaitoista työyhteisöä ja kehittyä ammattilaiseksi mielenkiintoisella erikoisalalla, tämä paikka voi olla sinun!

Kuopion yliopistollisessa sairaalan Lasten ja nuorten osaamiskeskuksessa on haettavana lastenkirurgiaan erikoistuvan lääkärin virka.

Lasten ja nuorten osaamiskeskus edistää lasten ja nuorten terveyttä järjestämällä lastentautien, lastenkirurgian, lastenneurologian, lastenpsykiatrian ja kliinisen genetiikan erikoissairaanhoidon palveluja riittävästi, laadukkaasti ja kilpailukykyisesti koko erikoissairaanhoidon vastuualueelle.

Erikoistuvan lääkärin viran kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Virka täytetään enintään sen pituiseksi ajaksi, jonka hakija tarvitsee erikoislääkärin pätevyysvaatimusten mukaista koulutusta varten ao. erikoistumisalalla. Tämän osoittamiseksi hakijan tulee tehdä hakemukseen selvitys suoritetuista erikoistumispalveluista.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ja toimittaa nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504/2002). Suositamme työntekijöillemme tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa. Virkaa täytettäessä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy Lääkäreiden kunnallisen virkaehtosopimuksen mukaan.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS

Lisätietoja

https://www.psshp.fi/hoitopalvelut/lastentautien-palvelut

Tutustu työnantajaan

Lähetä meille hakemuksesi oheisen hakulinkin kautta. Lisätietoja antaa ylilääkäri Yrjänä Nietosvaara, p. 044 717 6883, yrjana.nietosvaara(at)kuh.fi

Kuopion yliopistollinen sairaala
Osoite: Puijonlaaksontie 2, 70210 Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, jonka osaaminen ja tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvostettua. KYSin menestyksen peruspilarina on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. Me tuemme ja edistämme työntekijöittemme jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Tule ja viihdy KYSissä!