Erikoistuva lääkäri, Lastenpsykiatria

Tule viiden tähden koulutuspaikkaan erikoistumaan lastenpsykiatrian erikoislääkäriksi! Jos haluat kehittyä ammattilaiseksi mielenkiintoisella ja monipuolisella erikoisalalla ja samalla päästä osaksi ammattitaitoista, joustavaa ja yhteen hiileen puhaltavaa työyhteisöä, tämä paikka voi olla sinun!

Kuopion yliopistollisen sairaalan Lasten ja nuorten osaamiskeskuksessa on haettavana lastenpsykiatriaan erikoistuvan lääkärin virka.

Lastenpsykiatrian klinikka järjestää lastenpsykiatrian erikoissairaanhoidon palveluja Pohjois-Savossa sekä osastopalveluja koko Itä-Suomen ja Keski-Suomen alueella. Klinikka vastaa myös lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisista palveluista Itä- ja Keski-Suomen alueella. Erikoistuvan lääkärin virkaan kuuluu työskentelyä klinikan eri yksiköissä koulutuksellisten tarpeiden mukaisesti. Odotamme sinun osallistuvan vapaamuotoiseen päivystykseen 2-4 kertaa kuukaudessa. Tarjoamme työn tueksi moniammatillisen tiimin sekä hyvän perehdytyksen, seniorituen, koulutusmahdollisuudet sekä työnohjauksen. NLY:n koulutuspaikkakyselyssä saimme täydet viisi tähteä ja kehitämme erikoistumiskoulutusta edelleen pitkäjänteisesti.

Olisiko tämä työ ja työyksikkö sinua varten? Jos erikoisalan valinta on vielä mietinnässä, voit tulla myös lyhyempiin sijaisuuksiin tutustumaan tähän mielenkiintoiseen lääketieteen osa-alueeseen.

Erikoistuvan lääkärin viran kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Virka täytetään enintään sen pituiseksi ajaksi, jonka hakija tarvitsee erikoislääkärin pätevyysvaatimusten mukaista koulutusta varten ao. erikoistumisalalla. Tämän osoittamiseksi hakijan tulee tehdä hakemukseen selvitys suoritetuista erikoistumispalveluista.

Virkaan valitun tulee ennen valintapäätöksen vahvistamista esittää työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ja toimittaa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote (laki 504/2002) ennen valintapäätöksen vahvistamista. Palkkaus määräytyy kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaan. Virkaan sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Suositamme työntekijöillemme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Potilaiden turvallisen ja korkeatasoisen hoidon eteen työskentelee Kuopion yliopistollisessa sairaalassa noin 4500 eri alojen ammattilaista. KYSiä on luonnehdittu sopivan kokoiseksi sairaalaksi. Kohtaamme potilaan inhimillisesti ja samalla potilas saa kansainvälisesti korkeatasoista hoitoa. Toimintaamme ohjaa asiakaslupaus - Inhimillisesti parasta hoitoa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS

Lisätietoja

https://www.psshp.fi/hoitopalvelut/lastentautien-palvelut/lastenpsykiatria

Tutustu työnantajaan

Lähetä meille hakemuksesi oheisen hakulinkin kautta. Lisätietoja tehtävistä antavat palvelulinjajohtaja Anita Puustjärvi, 044 717 2435 tai osaamiskeskusjohtaja Pekka Riikonen, puh. 044 717 2392, sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@kuh.fi

Kuopion yliopistollinen sairaala
Osoite: Puijonlaaksontie 2, 70210 Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, jonka osaaminen ja tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvostettua. KYSin menestyksen peruspilarina on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. Me tuemme ja edistämme työntekijöittemme jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Tule ja viihdy KYSissä!

Suggested jobs