test

Erikoistuva lääkäri, Nuorisopsykiatria, KYS

Ansök senast  9.10.2023 12:00

Tule meille erikoistumaan nuorisopsykiatrian erikoisalalle! Jos haluat päästä osaksi ammattitaitoista työyhteisöä ja kehittyä ammattilaiseksi monipuolisella erikoisalalla, tämä paikka voi olla sinun.

Meillä Pohjois-Savon hyvinvointialueella Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) Mielenterveys ja hyvinvointi -palvelukeskuksessa on haettavana kaksi (2) erikoistuvan lääkärin virkaa nuorisopsykiatrian palvelulinjalla. Jos erikoisalan valinta on vielä sinulla mietinnässä, voit tulla myös lyhyempiin sijaisuuksiin tutustumaan tähän mielenkiintoiseen ja ajankohtaiseen lääketieteen osa-alueeseen.

Keitä me olemme?

Nuorisopsykiatrian palvelulinjamme tuottaa erikoissairaanhoidon avohoidon palveluita 14-19-vuotiaille ja osastohoitopalveluita 13-18-vuotiaille Pohjois-Savon hyvinvintialueella sekä KYSin ERVA-alueella.

Mitä tarjoamme sinulle?

Tarjoamme työsi tueksi moniammatillisen osaavan tiimin, hyvän perehdytyksen, säännöllisen työnohjauksen sekä hyvät koulutusmahdollisuudet. Panostamme lääkärien työviihtyvyyteen ja -hyvinvointiin sekä osaamisen kehittämiseen. Työaikaa koskevat toiveet on mahdollista ottaa huomioon.

Pohjois-Savon hyvinvointialueella noudatetamme kunnallista lääkärisopimusta (LS) ja palkkaus määräytyy paikallisesti sovittujen kannustavien palkkauselementtien mukaisesti. Lääkäreiden uraporraspalkkamallin otamme käyttöön 31.12.2023 mennessä valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti.

Olisiko tämä työ ja työyksikkö sinua varten?

Erikoistuvan lääkärin viran kelpoisuusehtona on lääketieteen lisensiaatin tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Virkaan valittavalla tulee olla opinto-oikeus nuorisopsykiatrian alalle. Virka täytetään enintään sen pituiseksi ajaksi, jonka hakija tarvitsee erikoislääkärin pätevyysvaatimusten mukaista koulutusta varten ao. erikoistumisalalla. Tämän osoittamiseksi hakijan tulee tehdä hakemukseen selvitys suoritetuista erikoistumispalveluista.

Koulutusviran tavoitteena on, että koulutusohjelman ja valtakunnallisen kuulustelun suoritettuaan erikoistuva on omaksunut sellaiset ajanmukaiset teoreettiset tiedot ja käytännön taidot, että hän pystyy itsenäiseen työskentelyyn nuorisopsykiatrian erikoislääkärinä. Koulutuksen tavoitteet on eritelty tarkemmin Itä-Suomen yliopiston erikoistuvan lääkärin opinto-oppaassa:
https://www.uef.fi/fi/jatkuva-oppiminen/erikoislaakarikoulutus#accordion-21912

Virkaan valitun tulee ennen valintapäätöksen vahvistamista esittää terveydenhuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ja toimitettava nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504/2002). Noudatamme tartuntatautilain 48 §:n säännöksiä ja suositamme kaikille asiakas-/potilastehtävissä työskenteleville työntekijöillemme niiden mukaista rokotussuojaa.

Virkaan sovellamme neljän (4) kuukauden koeaikaa. Pohjois-Savon hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistuksen esittämistä.

Tule sinäkin erikoistumaan nuorisopsykiatriaan Pohjois-Savon hyvinvointialueelle!

Lue ja katso lisää KYSin psykiatriasta:
https://duunitori.fi/tyoelama/kys-psykiatria
https://youtu.be/JaZKVz7QhYA


Läs mer

https://pshyvinvointialue.fi/avoimet-tyopaikat
https://pshyvinvointialue.fi/tervetuloa-töihin-pohjois-savon-hyvinvointialueelle

Kiinnostuitko? Lähetä meille lyhyt esittely itsestäsi ja osaamisestasi oheisen hakulinkin kautta. Lisätietoja antavat:
ylilääkäri Tarja Koskinen p. 044 717 5172 ja
vastaava lääkäri Paula Ollonen puh. 044 717 9423
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pshyvinvointialue.fi.

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Pohjois-Savon hyvinvointialue huolehtii sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Alue on kansainvälinen sekä dynaaminen ja sen asukasluku on yli 248 000. Pohjois-Savon hyvinvointialue työllistää noin 12 500 eri alojen ammattilaista.

Läs om arbetsgivare