Erikoistuva lääkäri, Ortopedia ja traumatologia

Tule meille erikoistumaan ortopedian ja traumatologian erikoislääkäriksi!

Kuopion yliopistollisen sairaalan Tuki- ja liikuntaelinsairauksien palveluyksikössä on haettavana kaksi erikoistuvan lääkärin koulutusvirkaa ortopedian ja traumatologian erikoisalalle.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien palveluyksikkö vastaa KYSin erityisvastuualueella valtakunnallisesti ja alueellisesti sovituista ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian erikoisalojen keskitetyistä tutkimuksista ja -hoidoista. Yksikkö vastaa myös Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella kaikesta erikoisalansa toiminnasta. Yksikön opetus- ja tutkimustoiminta on aktiivista. Itä-Suomen Yliopiston lääkärikoulutuksesta ja tutkimuksesta vastaa ortopedian ja traumatologian professori.

Erikoistuvan lääkärin viran kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä ortopedian ja traumatologian erikoistumiskoulutuksen opinto-oikeutta. Virka täytetään enintään sen pituiseksi ajaksi, jonka hakija tarvitsee erikoislääkärin pätevyysvaatimusten mukaista koulutusta varten ao. erikoistumisalalla. Tämän osoittamiseksi hakijan tulee tehdä hakemukseen selvitys suoritetuista erikoistumispalveluista.

Koulutusviran tavoitteena on, että koulutusohjelman ja valtakunnallisen kuulustelun suoritettuaan erikoistuva on omaksunut sellaiset ajanmukaiset teoreettiset tiedot ja käytännön taidot, että hän pystyy itsenäiseen työskentelyyn ortopedian ja traumatologian erikoislääkärinä.

Koulutuksen tavoitteet on eritelty tarkemmin Itä-Suomen yliopiston erikoistuvan lääkärin opinto-oppaassa: https://www.uef.fi/fi/jatkuva-oppiminen/erikoislaakarikoulutus#accordion-21912

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Palkkaus on kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukainen. Virkaan sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Suositamme työntekijöillemme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Potilaiden turvallisen ja korkeatasoisen hoidon eteen työskentelee Kuopion yliopistollisessa sairaalassa noin 4500 eri alojen ammattilaista. KYSiä on luonnehdittu sopivan kokoiseksi sairaalaksi. Kohtaamme potilaan inhimillisesti ja samalla potilas saa kansainvälisesti korkeatasoista hoitoa. Toimintaamme ohjaa asiakaslupaus - Inhimillisesti parasta hoitoa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS

Lisätietoja

https://www.psshp.fi/hoitopalvelut/tuki-ja-liikuntaelinsairaudet

Tutustu työnantajaan

Kiinnostuitko? Lähetä meille lyhyt esittely itsestäsi ja osaamisestasi oheisen hakulinkin kautta. Lisätietoja antavat osaamiskeskusjohtaja Jukka Huopio, puh. 044 717 4721, jukka.huopio(at)kuh.fi ja professori Heikki Kröger, heikki.kroger(at)kuh.fi

Kuopion yliopistollinen sairaala
Osoite: Puijonlaaksontie 2, 70210 Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, jonka osaaminen ja tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvostettua. KYSin menestyksen peruspilarina on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. Me tuemme ja edistämme työntekijöittemme jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Tule ja viihdy KYSissä!