Erikoistuva lääkäri, synnytykset ja naistentaudit - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Erikoistuva lääkäri, synnytykset ja naistentaudit - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on haettavana synnytys- ja naistentautien erikoisalalle kaksi (2) erikoistuvan lääkärin määräaikaista koulutusvirkaa.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä, joustavuutta ja ennakkoluulotonta asennoitumista terveydenhuollon muutostarpeisiin sekä tutkimusaktiviteettia. Tarjoamme erikoistuville
lääkäreille hyvän erikoisalan koulutuksen koulutusvirassa. Virkaan kuuluu päivystysvelvollisuus.

Virka täytetään ajaksi, jonka hakija tarvitsee erikoislääkärin pätevyysvaatimusten mukaista koulutusta varten asianomaisella erikoisalalla yliopistosairaalassa.

Erikoistuvan lääkärin määräaikaisen koulutusviran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.

Sähköiseen hakemukseen Lääkäritutkinnot - välilehdelle hakijan tulee täyttää huolellisesti erikoistuvan lääkärin tehtävään tarvittavat työkokemukset. Mikäli palvelut ovat olleet osa-aikaisia, on % -osuus ja työsuhteen kesto kirjattava tarkasti.

Koulutusvirkaan valittavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Läs mer

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antavat vastuualueen johtaja Eila Suvanto p. 040 808 5980 ja vs.hallinnollinen apulaisylilääkäri Kati Ojala p. 040 504 9517.
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Lasten ja naisten tulosalue, Synnytykset, naistentaudit ja genetiikka
Adress: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Mer om arbetsgivaren