Erikoistuva lääkäri, Syöpäkeskus

Tule meille erikoistumaan syöpätautien erikoislääkäriksi! Jos haluat kehittyä ammattilaiseksi mielenkiintoisella ja monipuolisella erikoisalalla, tämä paikka voi olla sinun!

Kuopion yliopistollisen sairaalan Syöpäkeskuksessa on haettavana syöpätauteihin erikoistuvan lääkärin koulutusvirka.

Kuopion yliopistollisen sairaalan Syöpäkeskuksessa toteutetaan syöpäsairauksien hoitoa pääasiallisesti lääke- ja sädehoidoin. Sairauden edetessä potilaan elämän loppuvaiheessa toteutetaan vaativaa oireenmukaista hoitoa ja saattohoitoa. Syöpäpotilaan yksilöllinen hoito pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan moniammatillisesti yhteistyössä eri erikoisalojen kanssa.

Syöpäkeskuksessa on neljä lineaarikiihdytintä, joista yksi on stereotaktinen robottisädehoitolaite CyberKnife. Sädehoidot toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä eri erikoisalojen kanssa.

Lääkehoidot ovat nykyaikaisia ja useita kliinisiä syöpälääketutkimuksia on menossa. Hoitoja toteutetaan syöpätautien poliklinikalla, lääkehoitopoliklinikka 1:llä, sädehoitoyksikössä, vuodeosastolla sekä palliatiivisella poliklinikalla. Syöpäkeskus toimii uusissa tiloissa Sädesairaalassa. Vuodeosasto sijaitsee Puijon sairaalassa.

Olisiko tämä työ ja työyksikkö sinua varten?

Erikoistuvan lääkärin viran kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Virka täytetään enintään sen pituiseksi ajaksi, jonka hakija tarvitsee erikoislääkärin pätevyysvaatimusten mukaista koulutusta varten ao. erikoistumisalalla. Tämän osoittamiseksi hakijan tulee tehdä hakemukseen selvitys suoritetuista erikoistumispalveluista.

Virkaan valitun tulee ennen valintapäätöksen vahvistamista esittää työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Palkkaus määräytyy kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaan. Virkaan sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Suositamme työntekijöillemme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Potilaiden turvallisen ja korkeatasoisen hoidon eteen työskentelee Kuopion yliopistollisessa sairaalassa noin 4500 eri alojen ammattilaista. KYSiä on luonnehdittu sopivan kokoiseksi sairaalaksi. Kohtaamme potilaan inhimillisesti ja samalla potilas saa kansainvälisesti korkeatasoista hoitoa. Toimintaamme ohjaa asiakaslupaus - Inhimillisesti parasta hoitoa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS

Lisätietoja

https://www.psshp.fi/hoitopalvelut/syopakeskus

Tutustu työnantajaan

Lähetä meille hakemuksesi sekä vapaamuotoinen kuvaus itsestäsi ja osaamisestasi oheisen hakulinkin kautta. Lisätietoja antaa osastonylilääkäri Päivi Auvinen, puh. 044 717 2943, paivi.auvinen(at)kuh.fi tai osaamiskeskusjohtaja Kristiina Tyynelä-Korhonen, puh. 044 717 4876, kristiina.tyynela-korhonen(at)kuh.fi.

Kuopion yliopistollinen sairaala
Osoite: Puijonlaaksontie 2, 70210 Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, jonka osaaminen ja tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvostettua. KYSin menestyksen peruspilarina on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. Me tuemme ja edistämme työntekijöittemme jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Tule ja viihdy KYSissä!

Suggested jobs