Erikoistuvien lääkäreiden sijaisuuksia sairaalapalveluissa

Meillä sairaalapalveluissa on avoinna useita erikoistuvien lääkäreiden sijaisuuksia.

Työn kestosta voi sopia aina tarkemmin erikseen hakijan tarpeen ja toiveen mukaan.

Sairaalassa toimivat erikoislääkärit edustavat geriatriaa, sisätauteja, neurologiaa ja useimpia sisätautien suppeita erikoisaloja, joten erikoistuvalla lääkärillä on hyvä tilaisuus laaja-alaiseen oppimiseen niin akuuttien sairauksien kuin kuntoutuksen osalta. Sairaala toimii geriatrian opetussairaalana ja lisäksi erikoistumiskoulutusta hyväksytään mm. sisätautien (vuoden ajalta) ja neurologian (kuuden kuukauden ajalta) aloilta.

Meillä on jatkuvasti kehittyvä sairaala ja osaava työyhteisö, jossa arvostetaan koulutusta ja tutkimusta. Jatkokoulutusmahdollisuudet ovat myös hyvät.

Emme kilpaile palkalla, vaan koulutuspääomalla.

Lisätietoja

http://www.turku.fi/laakariksi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

toimistosihteeri Tea Tuominen, tea.tuominen@turku.fi, p. 02 266 2003

Lisätietoja

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Terveyspalvelut, Sairaalapalvelut

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Suggested jobs