Erityiskoulunkäyntiavustaja, 2 tehtävää - Esbo stad

Erityiskoulunkäyntiavustaja, 2 tehtävää - Esbo stad

Tehtävän kuvaus: Erityiskoulunkäyntiavustajan tehtävät autismin kirjon luokilla (kolme luokkaa) koulupäivän aikana ja autististen lasten päivähoidossa ennen ja jälkeen koulupäivän.Töitä on myös koulujen loma-aikana autisten lasten lomahoidossa.Viikkotyöaika voi vaihdella vuosittain avustajapalveluihin käytettävän resurssin perusteella.Viikkotyöaika on vähintään 21 h 16 min/viikko.Työsuhteen alkaessa 1.8.2019 viikkotunteja on 38 h 45 min/viikko.Niittykummun koulu on monimuotoinen (yleisopetus, kaksikielinen opetus, montessoriopetus ja autismin kirjon opetus vuosiluokilla 1-6) alakoulu, jossa yhteistyötä tehdään päivittäin eri linjojen välillä. Työ alkaa elokuussa 2019.
Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva toisen asteen ammatillinen perustutkinto.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyö- ja tiimi- sekä vuorovaikutustaitoja, kokemusta autististen ja/tai kehitysvammaisten lasten kanssa työskentelystä.Intoa ja halua työskennellä monimuotoisessa koulussa eri linjojen välistä yhteistyötä toteuttaen.
Arvostamme halua kehittyä työssä / kehittää työtä, oma-aloitteellisuutta, tuntemusta koulumaailmasta (OPS 2016) ja hyviä vuorovaikutustaitoja nopeissakin muutostilanteissa.Osaaminen vaihtoehtoisista kommunikointitavoista (tietotekniset laitteet, tukiviittomat ja kuvat) luetaan eduksi.

  • Niittykummun koulu
  • JobbFast anställning
  • esp-3-983-19
  • 2167,46 €/kk
  • 23.5.2019 - 24.5.2019 15:45
  • EsboNyland

Arja Rantala, ap.rehtori 0468772074 Marjo Ollanketo, päivähoidon vastuuohjaaja 0503684016

Niittykummun koulu
Adress: Niittyportti 3, 02200 Espoo

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota.Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren