Erityiskoulunkäyntiavustaja, Koulumäen koulu - Esbo stad

Haluatko auttaa yksilöllistä tukea tarvitsevia lapsia oppimaan? Tule moniammatillisen tiimin jäseneksi ja lapsiryhmän ohjaajaksi!


Haemme kahta erityiskoulunkäyntiavustajaa vakituisiin vakansseihin Koulumäen erityiskouluun autisminkirjon opetuksen 1. luokalle. Tämänhetkisen tiedon mukaan oppilaita on viisi. Koulussamme on myös autisminkirjon 3. luokka, jossa on kuusi pääosin toiminta-alueittain opiskelevaa oppilasta. Olemme kahden vuoden aikana suunnitelleet toimivat rakenteet koulupäivään ja ohjaukseen, mutta uuden luokan aloittaessa kehittämistä riittää yhä.

Oppilaille järjestetään Koulumäessä myös mahdollisuus aamu- ja iltapäivähoitoon. Koulumäessä on aidattu piha-alue ja kummallekin luokalle oma hoidon tila. Koulumme muissa 5.-9. luokissa oppilailla on laaja-alaiset oppimisvaikeudet ja he opiskelevat yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.


Koulun nimi ja osoite: Koulumäen koulu, Opettajantie 1

Työaika: Vähintään 21h / viikko. Viikkotyöaika voi vaihdella vuosittain avustajapalveluihin käytettävän resurssin perusteella. Tämä kirjataan työsopimukseen. Aamu- ja iltapäivähoidon tuntien avulla kokonaistuntimäärä voi nousta 38,25 viikkotuntiin. Työsopimukseen kirjataan enintään 10 viikon kesäkeskeytys, kesäkeskeytyksen aikana on mahdollista hakea työtä vammaispalvelujen kesähoidosta.

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai vastaava. Esim. lähihoitaja.


Tehtävässä edellytetään taitoa toimia lapsiryhmän ohjaajana. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme työkokemusta erityisopetuksesta ja autisminkirjon opetuksesta, kuvakommunikaation käyttökokemusta sekä yhteistyötaitoja ja tiimin yhteisiin sopimuksiin sitoutumista.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/koulumaenkoulu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tehtävästä lisätietoja antaa rehtori Anne Perttilä, puh 050 341 5002, paluu vuosilomalta 2.8.2021

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Koulumäen koulu

Erilaisia urapolkuja ja mahdollisuuksia kehittymiseen ja kasvuun. Luotettava ja vakaa työnantaja, jolle työntekijöiden hyvinvointi on sydämen asia. Kuulostaako hyvältä? Tule töihin Espoon kaupungille!

Espoo on vireä, kehittyvä ja viihtyisä kaupunki, jossa koko perheen on hyvä asua ja kasvaa. Tarjoamme sinulle työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä maan parhaiden osaajien joukossa, oli ammattiryhmäsi mikä tahansa. Meillä on töissä itseään kehittäviä ja sekä työstään että elämästään nauttivia ammattilaisia.

Työyhteisömme ovat monimuotoisia, kannustavia ja vastaanottavia. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia ja jaksamista.

Tavoitteenamme on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys – kaupungin työntekijänä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Yhdessä me luomme espoolaisille hyvä arjen, joka päivä – itseämme unohtamatta.


Osoite: Opettajantie 1, 02360 Espoo
Espoon kaupunki - Rökfri arbetsplats Espoon kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb