Erityiskoulunkäyntiavustaja, toiminta-alueittain tapahtuva opetus - Esbo stad

Erityiskoulunkäyntiavustaja, toiminta-alueittain tapahtuva opetus

Tehtävän kuvaus: Erityiskoulunkäyntiavustajan tehtävät toiminta-alueittain tapahtuvassa opetuksessa sekä aamu- ja iltapäivähoidossa sekä lomahoidossa.Järvenperän koulun visiona on oppimisen eriyttäminen ja oppimisen ilo.Koulussamme on lukuvuonna 19-20 yhteensä n.460 oppilasta. Toiminnassa korostuu suvaitsevaisuus, vastuunottaminen ja aktiivinen toiminta. Ohjaamme oppilaita ottamaan osaa koulun toimintaan ja vaikuttamaan kouluviihtyvyyteen. Henkilöstömme toimii näiden periaatteiden mukaisesti innostaen oppilaita elinikäiseen oppimiseen ja oppimisen iloon. Oppilaan vahvuudet ja onnistumiset korostuvat. Järvenperän koulussa toimii kolme toiminta-alueittain tapahtuvan opetuksen luokkaa. TA-opetuksessa erityisluokanopettajat ja erityiskoulunkäyntiavustajat toimivat tiiviissä yhteistyössä. Teemme yhteistyötä yleisopetuksen luokkien kanssa.Järvenperän koulun yleisopetuksen luokat ovat yläkoulun luokkia. Lisäksi koulussa jokaisella yleisopetuksen luokkatasolla on matemaattis-luonnontiedepainotteinen luokka, johon oppilaat valitaan pääsykokeen perusteella. Koulussa annetaan lukuvuodesta 2019-2020 alkaen luokkamuotoista erityisopetusta tunne-elämän ja käyttäytymisen tukea tarvitseville oppilaille.Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.
Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva toisen asteen ammatillinen perustutkinto
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyö- ja tiimitaitoja sekä kokemusta kehitysvammaisten lasten kanssa työskentelystä. Lisäksi edellytetään kykyä toimia joustavasti nopeastikin muuttuvissa tilanteissa sekä halua kehittää omaa ammattitaitoaan.
Arvostamme kehittämismyönteisyyttä, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.Arvostamme lisäksi monipuolisten vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien hallintaa sekä kykyä toimia haastavissa avustamistehtävissä.Kokemus toiminta-alueittain tapahtuvassa opetuksessa työskentelystä katsotaan eduksi.

  • Järvenperän koulu
  • TyöpaikkaMääräaikainen
  • esp-3-1346-19
  • 28.6.2019 - 26.7.2019 15:45
  • EspooUusimaa

Työaika: 38 h 45 min / viikko Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota.Espoon kaupunki on savuton työpaikka. Lisätietoja tehtävästä Rehtori Minna Kartano 043 8272 631 minna.kartano@espoo.fi

Järvenperän koulu
Osoite: Auroranmäki 1, 02940 Espoo

Tehtäväkohtainen palkka

Tutustu työnantajaan