Erityisluokan opettaja - Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymä

Erityisluokan opettaja

Haemme erityisluokanopettajaa Carea-koululle vakituiseen virkasuhteeseen 1.8.2019 alkaen

Erityisluokanopettaja työskentelee vaikeimmin kehitysvammaisten toiminta-alueittain toteutettavassa perusopetuksessa. Opetuksen painopistealueet ovat puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät, motoristen taitojen kehittäminen, vahvuuksien kautta oppiminen sekä monikanavaisuus ja yksilöllisyys.

Tehtävään vaaditaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998), 8 § (muutos 105/2012) mukaista erityisluokanopettajan pätevyyttä. Palkka ja vuosilomat OVTES:n mukaisesti.

Opettajalta odotetaan valmiuksia toiminta-alueopetuksen edellyttämien opetusmenetelmien hallintaan ja aikaisempaa työkokemusta vaikeimmin kehitysvammaisten kanssa työskentelystä. Tehtävä edellyttää hyviä tiimityövalmiuksia, positiivista työotetta sekä kykyä kohdata avoimesti erilaisuutta.

Lisätietoja

http://www.kymsote.fi

Rehtori, Liisa Arola, 050 3100360

Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut
Osoite: 45100 Kouvola

Kymsote - Laadukkaat palvelut, hyvinvoiva maakunta
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote huolehtii 170 000 kymenlaaksolaisen terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Tuotamme terveys-, perhe-, sosiaali- ja ikääntyneiden palveluja. Tavoittelemme toiminnassamme parasta asiakaskokemusta ja panostamme ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on Kymenlaakson suurin työnantaja, jonka palveluksessa on yli 5 700 henkilöä. Kymenlaaksossa meillä on ihmisen kokoinen arki: rehti tekemisen meininki, monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä luonnostaan vahva asuinympäristö.
Laadun tekee huippuammattilaiset.

Tutustu työnantajaan