Erityisluokan tuntiopettaja, Naulan peruskoulu - Rauman kaupunki

Erityisluokan tuntiopettaja, Naulan peruskoulu

Erityisluokan tuntiopettajan virkasuhteinen määräaikainen tehtävä Naulan peruskoulussa ajalla 1.8.2019 - 31.7.2020. Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee ensisijaisesti jättää sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi

Malmin ja Naulan koulujen rehtori Taina Suvikas, puh. 044 793 3478, taina.suvikas@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Kanalinranta 3, PL 113, 26101 Rauma. Kuoreen tulee merkitä; "Erityisluokan tuntiopettaja, Naulan peruskoulu, RAU-25-138-19". Alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Peruskoulut, Naulan peruskoulu
Osoite: Pyynpäänkatu 27 C, 26100 Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan