Erityisluokanopettaja, 2 tehtävää - Esbo stad

Erityisluokanopettaja, 2 tehtävää - Esbo stad

Tehtävän kuvaus: Saunalahden koulu on vuonna 2012 aloittanut uudehko yhtenäiskoulu Espoossa, joka vasta viime syksynä on kasvanut täyteen mittaansa eli koulussa ovat nyt kaikki luokka-asteet esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan. Oppilaita koulussamme on noin 800 ja henkilöstöä kaiken kaikkiaan noin 100 henkeä. Talomme on monitoimitalo, joten tiiviissä arkisessa yhteistyössä kanssamme toimii eritoten nuorisotoimi sekä kirjasto. Koulussamme toimii myös kaupunkitason erityisopetusta tarjoavat autisminkirjon erityisluokat sekä oppimisen erityisvaikeuksiin tukea tarjoavat erityisryhmät. Erityisluokkia/-ryhmiä on talossamme yhteensä kahdeksan ja näissä oppilaita kaikkiaan noin 60. Opetusta näissä ryhmissä tarjotaan kaikilla peruskoulun luokilla 1-9.Haemme nyt joukkoomme kahta erityisluokanopettajaa oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttaviin pienryhmiin. Tarvitsemme ensi lukuvuodeksi (ja todennäköisesti pidemmäksikin aikaa) osaavia opettajia 4. luokkalaisten sekä 7.-8- luokkalaisten pienryhmiin. Jos olet erityisopetuksesta ja sen kehittämisestä kiinnostunut osaaja, joka osaat hyödyntää työssäsi myös koulunkäyntiohjaajan työpanosta olemme sinusta kovasti kiinnostuneita. Tarjoamme kehittämisorientoituneen ja yhteisöllisen työporukan sekä mahdollisuuden tiiviiseen tiimityöskentelyyn. Osa erityisluokkiemme oppilaista opiskelee vahvasti integroituneena yleisopetuksen luokkiin ja tämän kaltaisen inkluusion kehittämisestä olemme innostuneita koulussamme. Kaipaamme nyt erityisluokanopettajien tiimimme vahvistusta Sinusta, jolla on näkemystä ja halua tehdä merkityksellistä työtä vaativan erityisen tuen oppilaidemme kanssa.Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.
Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta, tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta, erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä ryhmänhallintataitoja sekä joustavuutta ja kykyä tiiviiseen tiimityöskentelyyn.Kokemuksen erityisopetuksesta luemme eduksi.
Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja vahvaa kasvatusnäkemystä.

Läs mer

https://espoo.fi/peruskoulut/saunalahdenkoulu

Rehtori Hanna Sarakorpi 09 81643300 hanna.sarakorpi@espoo.fi Apulaisrehtori Minna Welin 043 8253906 minna.welin@espoo.fi

Saunalahden koulu
Adress: Brinkinmäentie 1, 02330 Espoo

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota.Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren