erityisluokanopettaja - Tyrnävän kunta

erityisluokanopettaja - Tyrnävän kunta

Meillä on haettavana

Erityisluokanopettajan virka (3014), toistaiseksi 1.8.2019 alkaen.

Kirkkomännikön koulussa on ensi lukuvuonna n. 700 oppilasta, joista esi- ja alkuopetuksen oppilaat opiskelevat Kirkkomännikön rakennuksessa ja 3. -6. luokkien sekä erityisluokkien oppilaat Rantaroustin avoimessa oppimisympäristössä. Aikuisia koulussamme työskentelee noin 60.

Oletko yhteistyökykyinen tiimityöntekijä? Oletko kiinnostunut jakamaan sekä uusia että aiemmin oppimiasi tietoja ja taitoja? Koulussamme toteutetaan vahvasti yhteisopettajuutta ja opettajat työskentelevät tiimeissä. Lisäksi kehitämme joustavan alkuopetuksen toimintaa.

Kyseinen erityisluokanopettajan virka sijoittuu toiseen koulumme erityisluokista. Luokassa opiskelee eri-ikäisiä, laajaa erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Luokassa työskentelee myös koulunkäynninohjaajia.

Haemme joukkoomme pedagogisesta kehittämisestä kiinnostunutta erityisluokanopettajaa, joka on valmis sitoutumaan koulumme toimintakulttuuriin ja yhdessä tehtävään koulun kehittämistyöhön. Arvostamme myönteistä ja vastuullista työotetta, aloitteellisuutta, joustavuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja valmiuksia tiimityöhön.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3§:n mukainen rikosrekisteriote. Viran täytössä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemus toimitetaan 31.5.2019 klo 15.00 mennessä Kuntarekryn kautta tai toimittamalla osoitteeseen Tyrnävän kunta, Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä. Kuoreen merkintä haettavasta virasta.

Läs mer

http://www.tyrnava.fi

Tarja Hietikko, rehtori; tarja.hietikko@tyrnava.fi

Kirkkomännikön koulu
Adress: Ketolantie 10, 91800 Tyrnävä

Laatumukuloita pelloilta ja pirteistä.
Oulun seudulla sijaitseva Tyrnävä on rohkea, kasvava ja kehittyvä noin 7 000 asukkaan maaseutukunta. Ikärakenteeltaan poikkeuksellisen nuoren kuntamme osalta on tärkeää, että voimme jatkossakin rakentaa omaleimaista, mielenkiintoista ja houkuttelevaa ympäristöä.
Tule mukaan reippaaseen ja ennakkoluulottomaan joukkoomme!

Mer om arbetsgivaren