Erityisluokanopettaja - Juvan kunta

Erityisluokanopettaja

Nevalanmäen Perhekodit Oy/Hiekkaniemi on perustanut 4-paikkaisen erityisen huolenpidon yksikön, johon haetaan erityisluokanopettajaa ajalle toistaiseksi olevaan virkasuhteeseen. Tehtävään kuuluu erityisen huolenpidon yksikön nuorten opetus. Nuoren sijoitus yksikössä kestää korkeintaan 90 vrk. Oppilaat ovat pääsääntöisesti yläkouluikäisiä ja opiskelevat yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti. Opetus tapahtuu kotikouluperiaatteella yksikön tiloissa Hiekkaniemessä. Tarvittaessa erityisopettaja toimii myös yksiköön sijoitettujen nuorten kotiopettajana.
Tehtävän kelpoisuusehdot on erityisluokanopettajan pätevyys.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Työsuhteessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukset voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Juvan yläaste, Kari Leskinen, PL 10, 51901 JUVA. Kuoreen merkintä hakemus. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta. Myös postitse lähetetyt hakemukset tallennetaan Kuntarekry-järjestelmään käsittelyä varten.

Hiekkaniemen palvelupäällikkö Tommi Mustonen, puh. 050 4705436, tommi.mustonen@nevalanmaki.fi

Juvan kunta
Osoite: Juva

Nevalanmäen Perhekodit Oy/Hiekkaniemi sijaitsee 2 kilometrin päässä Juvan keskustasta, kauniilla paikalla Jukajärven rannalla. Hiekkaniemi on Juvalla sijaitseva erityisyksikkö, joka tarjoaa korjaavaa kasvatustyötä, sosiaalista kuntoutusta ja päihdetyön erityisosaamista lastensuojelullisin perustein sijoitetuille nuorille. www.nevalanmaki.fi
Juva on vireä ja viihtyisä kunta Etelä-Savossa 5-tien varressa, Järvi-Suomessa. Juvalta löydät puhdasta luontoa, laadukkaat julkiset palvelut ja kattavat kaupalliset palvelut. Monipuoliset harrastus- ja vapaa-ajanpalvelut ovat sinua lähellä. Arki on sujuvaa.
Juvan kunta on työnantajana henkilöstöä arvostava ja kehittymistä tukeva. Työskentelemme sekä yksilön että yhteisön hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden parantamiseksi.
Juvan kunta on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan