Erityisluokanopettaja - Kemin kaupunki

Erityisluokanopettaja

Peruskoulun erityisluokanopettajan määräaikainen virka (3008) 1.8.2019-31.7.2020.

Kemin Sauvosaaren koulussa on avoinna erityisluokanopettajan määräaikainen työ pidennetyn oppivelvollisuuden ryhmässä lukuvuodelle 2019-2020.

Arvostamme sitoutumiskykyä koulun yhteisiin arvoihin ja kasvatuskäytöntöihin, hyviä yhteistyötaitoja, oppilaslähtöisyyttä ja ratkaisukeskeisyyttä, sekä rauhallista ja harkitsevaa kasvatusotetta, sekä kokonaisvaltaista otetta oppilaisiin, luokkaan ja luokkatyöskentelyyn.

Hakuaika 27.6. - 29.7.2019 kello 12.00 asti.

Valitun tulee esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustasta annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ennen valintapäätöksen vahvistamista.

Kelpoisuusehdot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaiset. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Toimen täyttämisessä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Heli Veijola
heli.veijola@edukemi.fi

Kemin kaupunki, Sivistystoimi, Peruskoulut, Sauvosaaren koulu
Osoite: Koulukatu 11, 94100 Kemi

Kemin kaupunki/Sauvosaaren koulu

Tutustu työnantajaan