Erityisluokanopettaja

Kirkkonummen kunnan suomenkielisessä opetustoimessa on haettavana 1.8.2019 alkaen toistaiseksi täytettävä erityisluokanopettajan virka, tehtävänä opettaa lievästi tai keskivaikeasti kehitysvammaisia oppilaita, erityisopetuksen vuosiluokat 1-9. Viran suunniteltu sijoituspaikka on Papinmäen koulu.

Virkaa täytettäessä otetaan huomioon ainoastaan kelpoiset hakijat. Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto tai Kirkkonummen kunnan työterveyshuollon antama lausunto terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Virkaa täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemuksiin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset ja nimikirjanote tai ansioluettelo.

Hakemukset lähetetään sähköisesti kuntarekryn kautta (www.kuntarekry.fi) työavain 263550.

Hakuaika päättyy 31.1.2020 klo 12.00

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa rehtori Marja-Leena Saarelma, puh. 050 4143428 tai
sähköpostitse etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunta, SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN TOIMIALA, Suomenkieliset opetuspalvelut, Suomenkieliset koulut
Osoite: Vilhonkummuntie 2, 02400 Kirkkonummi

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka. Tutustu meihin osoitteessa www.kirkkonummi.fi