Erityisluokanopettaja

Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on haettavana ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUS (nro 195) ajalle 18.1.-5.6.2021 tai sopimuksen mukaan.

Toimipiste palvelussuhteen alkaessa on Savion koulu. Savion koulu on n. 450 oppilaan monimuotoinen, kaikille oppijoille yhteinen koulu. Koulussamme on yleisopetuksen oppilaita luokilla 1-6 sekä erityisen ja vaativan erityisen tuen oppilaita luokilla 0-9. Savion koulun toiminta-ajatus "Yhdessä oppii elämään" ohjaa koulumme toimintaa. Toiminta-ajatuksen perustana on yhdessä oppiminen, toisen tukeminen ja hyväksytyksi tuleminen. Oppilaat opiskelevat joustavissa ryhmissä ikäkauden ja edellytystensä mukaisesti. Opetuksessa korostuu yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät monipuolisissa toiminta- ja oppimisympäristöissä.

Tätä tulet meille tekemään
Haemme joukkoomme pedagogisesta kehittämisestä kiinnostunutta erityisluokanopettajaa, jolta toivomme kykyä tiimityöhön ja valmiutta yhteistoiminnallisiin työtapoihin. Koulussamme on vahva tiimiopettajuuden kulttuuri, jossa joustavat opetusjärjestelyt yleis- ja erityisopetuksen välillä ovat luonteva osa päivittäistä arkeamme. Kuulut koulumme 5. luokkien tiimiin ja vastaat erityisluokan opetuksesta.

Näin onnistut tehtävässä
Onnistumistasi tukevat innostunut asenne, vahvat vuorovaikutustaidot sekä tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen osaaminen. Tehtävässä vaaditaan erinomaista suomen kielen taitoa.

Tule meille työkaveriksi, tarjoamme sinulle mahdollisuuden päästä vaikuttamaan keravalaisten lasten hyvinvointiin omien vahvuuksiesi mukaisesti. Keravalla sinua odottaa innokas ja energinen ammattilaisten joukko. Kerava on pieni, suuri kaupunki, jossa toimintaympäristö on sopivan kokoinen ja yhteistyö tiivistä. Kaupunki tarjoaa hyvät puitteet kasvatukselle ja opetukselle sekä niiden kehittämiselle. Meille erityisen tärkeitä asioita ovat hyvinvointi, osallisuus ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja

https://www.kerava.fi/
http://bit.ly/kaupunkistrategia

Tutustu työnantajaan

Rehtori Kasperi Viitanen p. 040 318 2288 (etunimi.sukunimi@kerava.fi)

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala
Osoite: Juurakkokatu 33, 04260 Kerava

Kerava on pääkaupunkiseudun pohjoinen kärki. Alle puolessa tunnissa Helsingin keskustasta pääset meille, vehreään puistojen ja ihmisten pikkukaupunkiin. Kerava on kekseliään ja kestävän kehityksen edelläkävijä, hyvän elämän kaupunki. Tämän mahdollistavat kaupungin noin 1800 osaavaa ja arvostettua työntekijää. Noin 37 000 asukkaan Keravan saavutat helposti niin pääradan junalla kuin autoillenkin.

Kasvatuksen ja opetuksen toimialalla työskentelee noin 800 varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ammattilaista.