Erityisluokanopettaja

Hyviä uutisia Lapualta!

Lapuan kaupungin sivistyskeskus avaa

ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRAN (0103) 1.8.2021 alkaen täytettäväksi.

Viran alkusijoituspaikka on Lapuan Keskuskoulu, jossa tarjotaan opetusta vuosiluokille 1-6. Keskuskoulussa on noin 330 oppilasta. Koulussa toimii tällä hetkellä kolme pienluokkaa. Virassa toimitaan tiiviissä yhteistyössä koulun opettajien, koulunkäynninohjaajien ja kaupungin muiden erityisopettajien kanssa.

Tehtävään haetaan opettajaa, joilla on erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus (1998/986, 8 §).

Viran täytössä käytetään 6 kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Ilman vaadittuja selvityksiä valinta raukeaa.

Samasta hausta voidaan täyttää myös muita myöhemmin auki tulevia perusopetuksen määräaikaisia erityisopettajan virkoja.

Tutustu työnantajaan

Opetuspäällikkö Juho Norrena, puh. 044 438 4421
Keskuskoulun rehtori Jukka Kodis, puh. 044 438 4420

Lapuan kaupunki, Sivistyskeskus
Osoite: Koulukatu 8, 62100 Lapua

Lapuan kaupunki on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki Etelä-Pohjanmaalla. Kaupungin palveluksessa on noin tuhat työntekijää.