Erityisluokanopettaja

Tule ERITYISLUOKANOPETTAJAKSI Ali-Juhakkalan kouluun ajalle 1.8.2021-31.7.2022. Kelpoisuusvaatimuksena on erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Eteläisessä Lahdessa toimiva Ali-Juhakkalan koulu on toiminta-alueittain perusopetusta antava koulu 0-9 luokille. Koulussa työskentelee kaikkiaan 6 opettajaa. Osallistumme Vip-verkoston toimintaan ja Vaatu-toimintaan Hyks, erva-alueella.

Erityisluokanopettajan tehtävään kuuluu vaativan erityisen tuen oppilaiden opetuksen suunnittelu, toteuttaminen ja yhteistyö oman luokkatiimin ja koko koulun opettajien ja henkilökunnan kanssa.
Eduksi katsotaan kokemus toiminta-alueittain annettavasta opetuksesta ja vaativan erityisen tuen oppilaiden opettamisesta ja korvaavien kommunikaatiokeinojen käytön hallinta.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole tehtävä voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta virkaan.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 15.04.2021 klo 15.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300 ja opettajia ja avustajia yli 1100.

Lisätietoja

http://www.lahti.fi/palvelut/perusopetus/koulut/ali-juhakkalan-koulu
http://www.lahti.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen/lahti-tyonantajana

Tutustu työnantajaan

rehtori Leena Ottela puh. 044 716 1472

Lahden kaupunki, Ali-Juhakkalan koulu
Osoite: Et.Rengastie 7, 15700 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!

Suggested jobs