Erityisluokanopettaja - Karstulan kunta

Haemme aktiiviseen ja innostuvaan joukkoomme erityisluokanopettajaa. Karstulan perusopetuksessa on oppilaita n. 420. Uusi yhtenäiskoulumme on valmistumassa elokuuksi 2021.

Edellytämme opetushenkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen mukaista erityisopettajan kelpoisuutta.
Arvostamme erilaisten perusopetuksessa käytettävien tukimuotojen tuntemusta sekä taitoa suunnitella ja kehittää erityisopetusta koulumme tarpeisiin sopivaksi.
Hakijalta edellytämme myös kykyä tehdä tiivistä yhteistyötä opettajien, erityisopettajien, vanhempien sekä oppilashuollon toimijoiden kanssa. Arvostamme oppilaslähtöistä työotetta, opettajakokemusta, sujuvia tvt-taitoja sekä kehittämishalukkuutta. Tehtävien hoitaminen vaatii joustavuutta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Virkaan valitun henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES). Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.
Valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama, voimassa oleva rikosrekisteriote.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.
Tarvittaessa kutsumme hakijoita hakuajan päätyttyä haastateltaviksi.
Hakuaikaa on jatkettu 31.7.2021.

Lisätietoja

https://karstula.fi/
https://karstula.fi/kasvatus-ja-koulutus/lukio/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Jaana Talja-Latvala , jaana.talja-latvala@edu.karstula.fi, p. 044-4596661 (arkisin klo 8-16).

Lisätietoja

Karstulan kunta, Sivistyspalvelukeskus

Karstulan peruskoulu ja lukio sijaitsevat Karstulan keskustassa, jonne valmistuu syksyksi 2021 uusi yhtenäiskoulurakennus. Kouluyhteisömme muodostuu yli 50 opettajasta ja koulunkäynninohjaajista. Yhteisen rehtorin tukena hallinnollisia tehtäviä hoitavat yläkoululle ja lukiolle nimetyt omat apulaisrehtorit. Koululla on laajat yhteistyöverkostot maakunnassa ja kansainvälisesti sekä opiskelijoiden että opettajien osaamisen kehittämiseen ja tukemiseen.


Osoite: Koulutie 13, 43500 Karstula

Rekommenderade jobb