test
Erityisluokanopettaja - Kirkkonummen kunta

Kirkkonummen kunnan suomenkielisissä opetuspalveluissa on haettavana ajalle 1.8.2022 - 31.7.2023 täytettävä perusopetuksen erityisluokanopettajan virka keskitetyssä pienryhmäopetuksessa Heikkilän koulussa (vuosiluokat 1-6), tehtävänä opettaa autismikirjon oppilaita. Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutus- ja strukturointitaitoja, kokemusta autismikirjon oppilaiden opettamisesta, autismikirjon tuntemusta sekä positiivisen pedagogiikan hallintaa arjen työssä.

Tehtävää täytettäessä otetaan huomioon ainoastaan kelpoiset hakijat. Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto tai Kirkkonummen kunnan työterveyshuollon antama lausunto terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemuksiin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä ansioluettelo.

Hakemukset lähetetään sähköisesti Kuntarekryn kautta (www.kuntarekry.fi) työavain 398657.

Hakuaika päättyy ke 26.1.2022 klo 12.00.

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi/heikkilan-koulu-1

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa Heikkilän koulun koulunjohtaja Anu Virtanen, puh. 040 027 7973 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Lisätietoja

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue, Suomenkieliset opetuspalvelut, Suomenkieliset koulut

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.


Osoite: Hirvitie 7 A, 02400 Kirkkonummi

Rekommenderade jobb