Skip to main content
test

Erityisluokanopettajan perhevapaan sijaisuus on Toivakan koulukeskuksella perustettavassa joustavassa pienryhmässä (JOPI), jossa eri yhtenäiskoulun oppilaat opiskelevat sekä oppiaineittain että toiminta-alueittain osa- ja kokoaikaisesti. Sijaiseksi toivotaan yhteistyöorientoitunutta ja kehittämismyönteistä erityisluokanopettajaa.
Perhevapaan sijaisuus alkaa 23.10.2022 ja päättyy 5.9.2023, mutta tullee jatkumaan syyslukukauden loppuun saakka. Perhevapaauudistuksen 2022 vuoksi sijaisuuden tarkat päivät saattavat vielä muuttua, mutta tarkentuvat syksyllä.

Hakijan eduksi katsotaan kolmoiskelpoisuus (aineen-, luokan- ja erityisopettaja), mutta muodollisesti pätevien hakijoiden puuttuessa voidaan huomioida myös muut hakijat. Eduksi katsotaan kokemus vaativan erityisen tuen ja haastavasti käyttäytyvien oppilaiden opetuksesta.

Hakemuksia käsitellään elokuun alkupuolella.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee valitun työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä hyväksyttävä huumausainetestitulos. Huumausainetesti tehdään työhöntulotarkastuksen yhteydessä työterveyshuollossa.
Toivakan kunta on savuton työpaikka.

Tehtävässä on neljän (4) kuukauden koeaika.

Lisätietoja

https://peda.net/toivakka

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Sirpa Orell-Pohjola, sirpa.orell-pohjola@toivakka.fi

Lisätietoja

Toivakan kunta

www.toivakka.fi


Osoite: Salomonintie 3, 41660 Toivakka
Toivakan kunta - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb