Erityisluokanopettaja - Esbo stad

Erityisluokanopettaja

Tehtävän kuvaus: Lintumetsän koulu on noin 400 oppilaan yläkoulu Espoon Lintuvaarassa. Etsimme joukkoomme erityisluokanopettajaa (evy) 7. luokalle (23 vvh). Lintumetsän koulussa on kaksi 7. luokan pienluokkaa ja erityisluokanopettajat muodostavat työparin. Erityisluokanopettajan tehtäviin kuuluu yläkoulun reaaliaineiden opetus, pedagogisten asiakirjojen laadinta sekä kodin ja koulun välinen yhteistyö.Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.
Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta, tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta, erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyvää yhteistyökykyä ja joustavuutta.
Arvostamme kokemusta yläkoulun erityisluokanopettajan tehtävistä sekä Vihreä lippu - että Liikkuva koulu -toiminnan tuntemusta.

Rehtori Sirpa Tammisuo 046 8771851 sirpa.tammisuo@espoo.fi

Lintumetsän koulu
Osoite: Lintumetsäntie 10, 02660 Espoo

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota.Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan