Skip to main content
test
Erityisluokanopettaja, Kilonpuiston koulu - Esbo stad

Erityisluokanopettajan viransijaisuus autismikirjon erityisopetuksessa.

Kilonpuiston koulu on noin 700 oppilaan yhtenäiskoulu. Kilonpuiston koulussa on Espoon suurin autismiopetuksen yksikkö, n. 60 oppilasta. Koulussamme työskentelee 10 erityisopettajaa ja n. 40 erityiskoulunkäyntiavustajaa. Opetus on nykyaikaista ja opettajat ovat innostuneita kehittämään työtään ja omaa osaamistaan.

Haemme erityisluokanopettajan sijaista autismin kirjon erityisopetukseen. Erityisosaamisemme autismiopetuksesta on vahvaa ja meillä on mahdollista kehittyä ammatillisesti. Meillä pääset osaksi ammattitaitoista ja lämminhenkistä työyhteisöä, jossa työtä tehdään tiimeissä ja oppilas on aina keskiöissä.
Etsimme joukkoomme innostunutta erityisopettajaa, jonka työssä oppilas on keskiössä. Olet kehittämisorientoitunut tiimityöntekijä ja halukas sitoutumaan yhteisöömme.

Kilonpuiston koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, lähellä Leppävaaraa. Koulussamme opiskelee n. 700 oppilasta luokka-asteilla esi-9. Yleisopetuksen luokkien ohella koulussamme on myös kaksikielisen (suomi-englanti) opetuksen luokat 1-9. Opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys sekä suomen että englannin kielellä. Koulumme painotusalueena on ilmaisutaito.

Koulun nimi ja osoite: Kilonpuiston koulu

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2022

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.
Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Asetuksen 9 §:n mukaisesti perusopetusta antavalla opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Pätevien hakijoiden puuttuessa myös muut huomioidaan.

Tehtävässä edellytetään hyviä tiimityötaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme erinomaisia yhteistyö- ja tiimitaitoja sekä vuorovaikutustaitoja. Luemme eduksi kokemuksen yhteisopettajuudesta erityisopetuksessa.

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys. Meillä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut (mm. lounas-, liikunta- ja työmatkaetu sekä apua vuokra-asunnon hankintaan). Lue työstä, jolla on merkitystä: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry/MailView/"

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi/kilonpuiston-koulu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tehtävästä lisätietoja antaa virka-apulaisrehtori Kati Sippola, puh. 040-6368033

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Suomenkielinen perusopetus, Perusopetus, Kilonpuiston koulu

Suomenkielinen perusopetus järjestää lapsille ja nuorille oppilaslähtöistä, korkeatasoista ja alueellisesti yhdenvertaista perusopetusta. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Toimimme yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja toisen asteen toimijoiden kanssa. Suomenkielisiä peruskouluja on yhteensä 75, ja niissä opiskelee noin 30 500 lasta ja nuorta.


Osoite: Kilonpuisto 5, 02610 Espoo
Espoon kaupunki - Rökfri arbetsplats Espoon kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb