Skip to main content
test
Erityisluokanopettaja, Mankolan yhtenäiskoulu - Jyväskylän kaupunki

Suomen vanhin suomenkielinen opettajankoulutuslaitos, yliopiston muut tieteenalat sekä muut oppilaitokset kouluttavat opetusalan ammattilaisia, joista monet ovat jääneet ja vielä useammat haluaisivat jäädä Jyväskylään töihin. Voi hyvällä syyllä sanoa, että meillä Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa koulujen henkilökunta on maan huippua. Meille erityisen tärkeitä asioita opetustyössä ovat hyvinvointi, osallisuus ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa.

Nyt haemme

PERUSOPETUKSEN ERITYISLUOKANOPETTAJAA EMO-LUOKKAAN

toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 9.1.2023 alkaen. Virantoimituspaikka virkasuhteen alkaessa on Mankolan yhtenäiskoulu.

Mankolan yhtenäiskoulu sijaitsee Mannilassa Tuomio- ja Palokkajärven kannaksella Jyväskylän kaupungissa. Mankolan koulu on 700 oppilaan yhtenäiskoulu (1-9 luokat), jossa työskentelee noin 55 opettajaa, 20 koulunkäynninohjaajaa ja muuta henkilökuntaa. Mankolassa toimivat myös YPR- ryhmät, Emo-luokka sekä Jyväskylän perusopetuksen Luontokoulu. Mankolan koulun tavoitteena on toimia niin, että koulussamme kasvaa itseensä luottavia, hyvinvoivia, monipuoliset opiskelutaidot hallitsevia lapsia ja nuoria, jotka tulevat toimeen muuttuvassa maailmassa erilaisten ihmisten kanssa ja pyrkivät vaikuttamaan yhteiskuntaan.

Haemme erityisluokanopettajaa EMO-luokkaan Jyväskylän perusopetukseen. EMO-luokka on kuuden oppilaan kiinteä erityisen tuen pienryhmä oppilaille, jotka tarvitsevat pitkäkestoista tukea tunne-elämän ja/tai käyttäytymisen ongelmiin. Erityisluokanopettaja työskentelee virkasuhteen alussa sekä Mankolan yhtenäiskoulussa että Kukkulan koulussa. Luokan pysyvä sijoittuminen pyritään ratkaisemaan kevään 2023 aikana.

Kelpoisuus määräytyy opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Hakijan tulee liittää hakemukselle erityisluokanopettajan kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset, joista tulee näkyä suoritettuna ylempi korkeakoulututkinto, peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot sekä erityisopettajan opinnot.

Tehtävän menestyksekästä hoitamista tukevat tiimityöskentelytaidot ja verkostotyön osaaminen. Edellytämme sinulta myös hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja. Eduksi katsomme kokemuksen ja näkemyksen sosioemotionaalisesti ja psyykkisesti oireilevien lasten opetuksesta. Katsomme eduksi myös kokemuksen tunne- ja tietoisuustaitojen sekä positiivisen kasvatuksen parissa työskentelystä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES).

Tehtävä alkaa 9.1.2023 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa. Valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi
http://www.jyvaskyla.fi/opetus

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

rehtori Pipsa Teerijoki, puh. 050 311 8662
sähköposti: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Lisätietoja

Perusopetus

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on yli 9000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.


Osoite: 40100 Jyväskylä
Jyväskylän kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb