Erityisluokanopettaja, Naulan peruskoulu - Rauman kaupunki

Erityisluokanopettaja, Naulan peruskoulu

Rauman kaupungin sivistystoimiala hakee erityisluokanopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 1.8.2019 alkaen, ensisijaisena sijoituspaikkana Naulan peruskoulu. Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee ensisijaisesti jättää sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry).

Virkaan valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedonsaannista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi

Malmin ja Naulan koulujen rehtori Taina Suvikas, puh. 044 793 3478, taina.suvikas@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Kanalinranta 3, PL 113, 26101 Rauma. Kuoreen tulee merkitä; "Erityisluokanopettaja, Naulan peruskoulu, RAU-25-33-19". Alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Peruskoulut, Naulan peruskoulu
Osoite: Pyynpäänkatu 27 C, 26100 Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan