Erityisluokanopettaja, Vaajakummun yhtenäiskoulu

Suomen vanhin suomenkielinen opettajankoulutuslaitos, yliopiston muut tieteenalat sekä muut oppilaitokset kouluttavat opetusalan ammattilaisia, joista monet ovat jääneet ja vielä useammat haluaisivat jäädä Jyväskylään töihin. Voi hyvällä syyllä sanoa, että meillä Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa koulujen henkilökunta on maan huippua. Meille erityisen tärkeitä asioita opetustyössä ovat hyvinvointi, osallisuus ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa.

Nyt haemme

PERUSOPETUKSEN ERITYISLUOKANOPETTAJAA (AUT)

toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 1.8.2021 alkaen Vaajakummun yhtenäiskouluun.

Vaajakummun yhtenäiskoulu sijaitsee Vaajakoskella Jyväskylän kaupungissa. Koulussa opiskelee n. 600 oppilasta vuosiluokilla 1.- 9. Koulussa on tällä hetkellä kuusi erityisen tuen pienryhmää: kaksi autismiluokkaa, yksi yksilöllisen opetuksen pienryhmä ja kolme alueellista pienryhmää. Lisäksi koulussa on myös esikouluikäisiä oppilaita. Kouluun kuuluu hallinnollisesti Haapaniemen päiväkotikoulu, jossa opiskelee 1 - 3 luokan oppilaita. Omaa henkilökuntaa kouluilla on noin 80.

Haemme nyt joukkoomme erityisluokanopettajaa, joka on perehtynyt autismiopetukseen. Oppilaat ovat ensi syksynä 1.-3. luokilla. Arvostamme innostunutta ja yhteistyökykyistä henkilöä, joka pystyy joustaviin työtapoihin ja -menetelmiin ja on kiinnostunut sekä oman työnsä että työyhteisön toimintatapojen kehittämisestä. Saat työsi tueksi osaavat ja ammattitaitoiset työkaverit ja mukavan työyhteisön, jossa viihdytään.

Kelpoisuusehto on opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES). Virassa noudatetaan koeaikaa.

Valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssatyöskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kuukautta vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi
http://www.jyvaskyla.fi/opetus

Tutustu työnantajaan

rehtori Marja Hämäläinen, puh. 050 594 9373
sähköposti: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Perusopetus
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs