Kajaanin kaupungin perusopetuksessa on haettavana erityisluokanopettajan vakinainen virka 0127 1.1.2021 alkaen. Sijoituspaikka Kätönlahden koulun erityisluokassa, kevätlukukaudella 2021 opetus 4. luokassa.

Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, nykyaikaisten opetusvälineiden ja -menetelmien hallintaa sekä kehittävää työotetta. Tehtävään sisältyy moniammatillista yhteistyötä useiden verkostojen kanssa. Eduksi katsotaan kokemus pienluokkatyöskentelystä sekä oppilashuoltolain ja asiakirjojen tuntemus.

Kelpoisuusehdot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten asetuksen nro 986/1998,mukaiset.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaisesti. Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Nämä on toimitettava 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Työnantajan pyytäessä on esitettävä todistus huumausainetestistä. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 2.12.2020 klo 15.00 sähköisesti osoitteessa kuntarekry. fi. Postitse lähetettävä hakemus lähetetään osoitteella: Kajaanin kaupunki, kirjaamo, PL 133, 87100 Kajaani.

Hakuaikaa jatkettu, aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan valinnassa.

Lisätietoja

http://www.kajaani.fi/fi/katonlahdenkoulu
https://www.kajaani.fi

Tutustu työnantajaan

Kätönlahden koulun rehtori Unto Kemppainen p. 044 7100 810
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@edukajaani.fi

Kajaanin kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetus
Osoite: Kätönkuja 7, 87250 Kajaani

Kajaani on 38 000 asukkaan Kainuun maakuntakeskus. Kajaanissa arki on sujuvaa ja elinkeinoelämä monipuolista. Osaamista löytyy arjen palveluista kansainväliseen huipputasoon. Kajaanin kaupungin 2 000 hengen henkilöstö on osaavaa ja muutosvalmista.

Kajaanin perusopetus tekee hyvää työtä ja näyttää monessa asiassa suuntaa valtakunnallisesti. Pedagogisen kehitystoiminnan innovaatiot jatkavat laadukasta kehitystyötä, jota esimerkiksi erityisopetuksen saralla on Kajaanissa tehty jo pitkään. Kajaanissa koulutuspalvelut ovat helposti saavutettavissa opiskelijan asuinpaikasta riippumatta.