Erityisluokanopettajan viransijaisuus

Kemin kaupungissa, Hepolan koulussa, on avoinna erityisluokanopettajan viransijaisuus (virka n:o 1233) ajalla 7.1.-5.6.2021. Tämän lisäksi tehtävässä on sijaisuus ajalla 2.-30.11.2020.

Tehtävä on pidennetyn oppivelvollisuuden pienryhmässä vuosiluokilla 7-9. Ryhmässä on 8 oppilasta ja koulunkäynninohjaajan tuki. Opetustunteja on 24 vkt.

Hepolan koulu on noin 500 oppilaan ja 50 työntekijän yhtenäiskoulu. Meillä on myös kuntouttavan toiminnan ja pidennetyn oppivelvollisuuden pienryhmäopetusta. Koulun yhteydessä toimii Hepolan päiväkoti sekä nuorisotila Siipi. Meille tärkeitä asioita opetustyössä ovat kannustava toimintakulttuuri, sitoutuminen koulun arvoihin ja yhteisiin kasvatuskäytäntöihin, toiminnallisuus ja sähköisten opetusmenetelmien hyödyntäminen.

Painotamme hyviä ryhmänhallinta- ja yhteistyötaitaitoja, oppilaslähtöisyyttä, ratkaisukeskeisyyttä sekä positiivista ja kehittämismyönteistä työotetta. Luemme eduksi kokemuksen ja kiinnostuksen pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden opetuksesta sekä työparityöskentelystä koulunkäynninohjaajan kanssa ja kyvyn toimia yhtenäiskoulussa eri-ikäisten oppilaiden kanssa.

Kelpoisuusehdot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaiset. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä viikolla 44. Palkkaus määräytyy kelpoisuuden ja kunnallisen OVTES:n mukaan.

Toimen täyttämisessä noudatetaan kolmen (3) kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 14 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee täyttää Kuntarekryn kautta.

Hakuaika 26.10.2020 klo 15 asti.

Kemin kaupunki on savuton työnantaja.

Lisätietoja

https://www.kemi.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulut/hepolan-koulu/

Tutustu työnantajaan

Rehtori Piia Hulkkonen, p. 040-5885735, piia.hulkkonen@edukemi.fi

Kemin kaupunki, Sivistystoimi, Peruskoulut, Hepolan koulu
Osoite: Satamalehdontie 2, 94830 Kemi, 94830 Kemi

Kemi on vehreä, vihreä ja vireä kaupunki Lapin portilla meren rannalla. Kemi tarjoaa sujuvaa, helppoa ja vaivatonta arkea kaupunkimaisessa asuinympäristössä, jossa monipuoliset palvelut ovat lähellä. Täältä alkaa yötön yö ja revontulet, täällä on oikea talvi ja kaunis saaristo, täällä on Lapin lumoa ja kulttuurin viettelyksiä. Kemi on kotikaupunki sinulle.